PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Barnevern
 4. Støttekontakt

Bli støttekontakt

Kort fortalt

 • Som støttekontakt hjelper du et annet menneske å delta på aktiviteter og få et mer sosialt liv.
 • Vanlig oppdragstid er tre-fire timer en fast dag og et fast tidspunkt i uken mot timebetaling.
 • Stavanger kommune har en todelt støttekontaktordning; en innen barnevernet og en innen helse og velferd.
 • Barnevernet trenger støttekontakter til barn og unge som trenger litt ekstra støtte og stabilitet.
 • Helse og velferd trenger støttekontakter til barn, unge og voksne på grunn av fysiske eller psykiske helseutfordringer.

Information in other languages

Hva er en støttekontakt?

Noen mennesker trenger hjelp for å kunne komme seg ut, være sammen med andre eller delta på aktiviteter. Støttekontakten er den hjelperen som bidrar til å gi en mer meningsfull fritid, økt tro på seg selv, noe å se fram til og gode minner. Støttekontakter får timebetalt av kommunen. 

Hvem kan bli støttekontakt?

Vi trenger forskjellige støttekontakter med ulike erfaringer og interesser. I barneverntjenesten ønsker ofte barna at støttekontakten er mellom 18 og 35 år.

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som oppfyller disse kriteriene:

 • Du er en pålitelig person som liker å jobbe med mennesker.
 • Du er over 18 år, har en stabil livssituasjon og kan binde deg for minst ett år. Hvis du er spurt om å være støttekontakt for en person du kjenner, kan du være 16 år, og i kortere tid enn ett år.
 • Du kan levere oppdatert politiattest (gyldig i tre måneder fra nå).

Aktiviteter

Mange barn og unge synes det er kjekt bare å vite at du kommer for å være sammen med dem en fast dag hver uke. Aktiviteter kan være å kjøre tur, gå på tur, tur med hunden, spille fotball, gå på kino, i svømmehallen, museer, vindus-shoppe, gå på kaffebar, bowling, fiske, ta en togtur eller båttur med en av bybåtene eller lage pizza og se film hjemme hos deg hvis du har mulighet for det.

Søk støttekontakt

Det finnes to typer støttekontaktordninger i Stavanger kommune.

1. Du kan bli støttekontakt for barn/ungdom tilknyttet barneverntjenesten.

I barnevernet er det barn og ungdommer som kan ha problematiske familieforhold, lite sosialt nettverk eller være enslige mindreårige flyktninger som kan trenge gode og trygge  unge voksenpersoner og rollemodeller som kan bidra til trygghet og positive erfaringer.

2. Du kan bli støttekontakt for mennesker med fysisk eller psykisk funksjonshemming, mennesker som har behov for praktisk hjelp, eller som har psykiske vansker.

Felles for disse er at de har behov for assistanse for å få en aktiv og meningsfull fritid. Den som trenger hjelp, kan være barn, ungdom, voksen eller eldre. Det er også mulig å være støttekontakt for noen du allerede kjenner.

Søknadsskjemaer for å bli støttekontakt

1. Søknadsskjema for barneverntjenesten finner du her. 

2. Søknadsskjema helse- og velferdskontoret finner du her.

I søknadsskjemaet forteller du litt om deg selv og dine erfaringer, kvalifikasjoner og fritidsinteresser. Du får tilbakemelding når vi har vurdert søknaden, og vi kaller deg inn til intervju hvis vi har oppdrag som kan passe for deg. Du må levere politiattesten før du blir kalt inn til intervju. Hvis du får tilbud om å være støttekontakt sender vi mail til den aktuelle kontaktpersonen i barneverntjenesten og ber om at denne kontakter deg for å avtale rammene for oppdraget, opplæring og samarbeid videre.

Timebetalt oppdrag, ikke hovedinntekt

Som støttekontakt får du timebetalt:

 • støttekontakter over 18 år: 180,00 kroner i timen
 • støttekontakter med over ti års ansiennitet: 214,30 kroner i timen

I tillegg får du dekket utgifter til kjøring og enkelte andre utgifter du blir enig med kommunen om.

Som støttekontakt er du oppdragstaker, og har ikke de samme rettighetene som vanlige ansatte har. Vi anbefaler derfor ikke at det å være støttekontakt er hovedinntekten din. Du får ikke sykepenger, og du kan ikke bruke egenmelding hvis du er syk. Du kan ta ferie, men får ikke feriepenger i tillegg til timebetalingen.

Få relevant erfaring med å jobbe med mennesker

Oppdraget som støttekontakt gir verdifull erfaring for deg som ønsker å jobbe med mennesker. Du får opplæring og veiledning og relevant erfaring å sette på CV-en. 

Veiledning for støttekontakter

Som støttekontakt får du en egen veileder hos kommunen. Navnet på veilederen står i oppdragsavtalen. 

Noen støttekontakter vil møte brukere i en vanskelig situasjon, og kan ha større behov for veiledning. Andre har lettere brukere og trenger ikke å få veiledning så ofte. Du har selv ansvar for å melde fra hvor ofte du ønsker veiledning. Ta kontakt på e-post eller telefon. 

Taushetsplikt

Alle støttekontakter har taushetsplikt og alle må signere. Taushetsplikten gjelder ikke ovenfor barneverntjenesten eller helse- og velferdskontoret. Hvis du er usikker, kan du spørre kontaktpersonen din.

Hvordan få støttekontakt

Både helse- og velferdskontorene og barnevernstjenesten kan gjøre vedtak om tildeling av støttekontakt i Stavanger kommune. Dersom personen har en fagkonsulent ved helse- og velferdskontoret der den bor, er det der dere må søke om å få støttekontakt.

Kontaktinfo til de ulike kontorene: 
Hundvåg og Storhaug 51508910
Madla 51508400
Byfjord (Eiganes, Tasta, Rennesøy og Finnøy) 51508200
Hillevåg og Hinna 51912250

Dersom dere har kontakt med barnevernstjenesten må dere snakke med deres kontaktperson der om å få støttekontakt.

 

Kontaktinformasjon

Bilde av en smilende dame med halvlangt blondt hår.

Nina Fredenborg

Familieveileder og koordinator for besøkshjem og støttekontakter i barneverntjenesten

Besøksadresse: Hermetikkgata 5, 4014 Stavanger.

Telefonnummer resepsjon: 51 91 26 00.

Postadresse: Barneverntjenesten, Tiltaksavdelingen, postboks 8001, 4068 Stavanger

Telefon:
51 91 27 74
E-post:
nfredenb@stavanger.kommune.no
Solveig Gitmark

Solveig Gitmark

Koordinator for besøkshjem og støttekontakter i barneverntjenesten

Besøksadresse: Hermetikkgata 5, 4014 Stavanger.

Telefonnummer resepsjon: 51 91 26 00

Postadresse: Barneverntjenesten, Tiltaksavdelingen, postboks 8001, 4068 Stavanger

 

Telefon:
51 50 82 96
E-post:
sgitmark@stavanger.kommune.no
Dagfinn Grønås

Dagfinn Grønås

Fagkonsulent og koordinator for støttekontakter hos helse- og velferdskontorene

Telefon:
51 50 87 44
E-post:
dagfinn.gronas@stavanger.kommune.no