PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Barnevern
  4. KONVO - konsultasjonsteamet for vold og overgrep

KONVO - konsultasjonsteamet for vold og overgrep

Kort om KONVO

  • Har du gjennom ditt arbeid fått en bekymring for om et barn kan være utsatt eller eksponert for vold eller seksulle overgrep? 
  • Kontakt KONVO som tilbyr veiledning eller drøfting og oppfølging.
  • KONVO er satt sammen av flere etater, deribant barnevern og familievern.
  • Kontakt koordinator Merethe Kleppa på 51 91 25 64/989 07 689 eller merete.kleppa@stavanger.kommune.no for å avtale konsultasjon.

KONVO står for konsultasjonsteam for vold og overgrep. For tiden er teamet satt sammen av representanter for barnevern, familievern, Alternativ til vold (ATV), Nok Sør-Vest, tannhelsetjenesten, krisesenteret og barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Tilbyr veiledning, drøfting og oppfølging

Teamet gir tilbud om veiledning eller drøfting og oppfølging. Du som jobber med barn kan drøfte din bekymring for om barn utsettes for, eller er vitne til, vold i nære relasjoner og/eller seksuelle overgrep. Du kan ta kontakt både når det gjelder saker som er anonymisert, og saker der foreldre har samtykket til drøfting. Du kan møte teamet for drøfting. Du trenger ikke vite, det er nok at du har en bekymring.

Avtal tid for konsultasjon

Teamet møtes normalt siste onsdag i måneden fra 12.00-15.00 for konsultasjoner. Koordinator Merethe Kleppa har fast tid for drøftinger hver tirsdag fra 12.00-15.00. Kontakt Merethe for å avtale tid for konsultasjon.

Kontaktinformasjon

Merethe Kleppa, fagkonsulent tiltaksavdelingen, barneverntjenesten i Stavanger.

Mobil:
989 07 689
Telefon:
51 91 25 64
E-post:
merete.kleppa@stavanger.kommune.no