PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Helsefremmende aktiviteter
  4. Forebyggende hjemmebesøk og aktiviteter

Forebyggende hjemmebesøk og aktiviteter

Kort fortalt

  • Stavanger kommune tilbyr hjemmebesøk til alle som fyller 80 og ikke har tjenester fra kommunen fra før.
  • Vi hjelper eldre til å føle seg trygge på å bo i eget hjem så lenge de ønsker det.
  • Har du spørsmål kan du ta kontakt med vårt sentralbord på telefon 51 50 81 00.
  • Vi holder til i Helsehuset Stavanger i østre bydel.
Tre eldre mennesker i en skog med høstfarger

Det er mulig å beholde god livskvalitet og frihet når man blir eldre.
Elisabeth Tønnessen

Hjemmebesøk til deg som fyller 80

Forebyggende hjemmebesøk tilbys alle innbyggere det året de fyller 80 år om de ikke mottar pleie- og omsorgstjenester fra kommunen. 

Samtalen skal være motiverende og handle om hvilke ønsker og forventninger du som hjemmeboende har til din hverdag og til framtiden.

Samtalen kan handle om helse, fysisk og sosial aktivitet, ernæring, fallforebygging og boforhold.

Du får også informasjon om kommunens tjenester. Vi forteller deg hvor du kan henvende deg hvis du trenger hjelp fra kommunen senere i livet.

Tilbudet er frivillig og gratis. Samtalen utføres av kvalifisert helsepersonell som har taushetsplikt.

Seniorkonferanse for 75-åringer


Alle i Stavanger som fyller 75 år inviteres til senior-konferanse i jubileumsåret sitt.

Konferansen ønsker å inspirere deltakerne til å planlegge fremover og ta vare på egen helse.

Programmet inkluderer foredrag om aktuelle tema, stands, kaffe og noe å bite i.

Seniorkonferansen arrangeres av Helsehuset og er en del av Stavanger kommune sin satsning Leve hele livet. Målet er at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig.

Invitasjon sendes ut til alle aktuelle per brev. Du kan også følge oss på Facebook for å få med deg det som skjer på Helsehuset Stavanger.

Har du spørsmål om konferansen eller ønsker å delta til neste år, ring oss på tlf. 51508100.

Kontaktinformasjon

Helsehuset Stavanger

Besøksadresse:

Badehusgata 37 4014 Stavanger

Telefon:
51 50 81 00
E-post:
helsehuset@stavanger.kommune.no