PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Psykiske helsetjenester
  4. Forebygging av selvmord

Forebygging av selvmord

Kort fortalt

  • Trenger du eller noen du kjenner psykisk helsehjelp raskt? Er det akutt fare for selvmord?
  • Lokalt og nasjonalt finnes en rekke tilbud. Ikke nøl med å ta kontakt.
  • Ved akutt fare for liv og helse, ring 113 eller legevakten 116117.

Fastlegen

Kan du snakke med fastlegen din om det som er vanskelig? Fastlegen er den som kjenner deg best. Fastlegen har også alltid avsatt tid til akutt-timer. Ring Fastlegetelefonen på 810 59 500 (man-fred 08.00-15.00) hvis du ikke vet hvem som er fastlegen din.

Psykiatrisk sykepleier

Stavanger legevakt har tilbud om samtale med psykiatrisk sykepleier for deg som er i akutt livskrise. Ring 116117 så formidler legevakten kontakt. Det gis inntil tre samtaler. I helger og på kveldstid når psykiatrisk sykepleier ikke er tilgjengelig får du snakke med en lege på legevakten.

Øyeblikkelig hjelp (ØH)

Stavanger kommune har ni ØH-senger som også kan brukes til pasienter med akutte psykiske helseplager og/eller rusmiddelproblemer. Tilbudet er for pasienter med avklart tilstand/diagnose som har behov for en kortvarig innleggelse i et trygt miljø der man legger vekt på motiverende tiltak/samtaler.

Helsesykepleier

Alle skoler har helsesykepleiere som elevene kan snakke med om hvordan de har det. Helsesykepleierne har også faste trefftider på skolene. Sjekk skolens nettside for mer informasjon.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for ungdom fra 16 til og med 20 år, og alle elever i videregående skole.

Du kan ta opp det du lurer på om kropp, tanker & følelser, venner & familie, kjæreste, sex & prevensjon. Her jobber helsesykepleiere, leger, psykologer, psykiatrisk sykepleier

23.februar flyttet vi til nye flotte lokaler i Arne Rettedals gate 12, 4. etasje.
Vi er åpne hver dag 08-15 og har Drop-in mandag, onsdag og torsdag kl.13.00 – 17.00.
Kontakt oss ved spørsmål/timebestilling på helsenorge.no eller
telefon 900 93 544,Telefontid mandag, onsdag og torsdag: kl.10.00-15.00

Følg Helsestasjon for ungdom på sosiale medier

Friskliv og mestring

Friskliv og mestring på helsehuset gir hjelp til voksne med milde til moderate psykiske helseutfordringer, herunder angst, stress og depresjon. Tjenesten har ingen akutt funksjon, og noe ventetid må påberegnes. Henvisning fra fastlege er ikke nødvendig. 

Samtaler med psykisk helsearbeider

Hvis du har psykiske helseutfordringer kan du få hjelp av psykisk helsearbeider. Helsearbeideren kan tilby jevnlige samtaler, enten hjemme hos deg eller på kontoret. Kontakt ditt helse- og velferdskontor for informasjon og hjelp.

Ambulant akutteam (AAT) Helse Stavanger

Helse Stavanger tilbyr hjelp til mennesker i en vanskelig situasjon eller akutt krise med Ambulant akutteam. Det kan for eksempel dreie seg om selvmordstanker, angst, depresjon, søvnløshet, forvirring eller psykose. Ved behov kan vi tilby samtale innen 24 timer. Ved øyeblikkelig hjelp må fastlege eller legevakt kontaktes.

Se link for mer informasjon: Akutt psykisk helsehjelp for voksne - Helse Stavanger (helse-stavanger.no).

Akutt ambulant ungdomsteam ved Helse Stavanger

Helse Stavanger har et team som tilbyr rask og intensiv behandling til ungdom (12-18 år) i akutte, alvorlige psykiske kriser. Telefonen er betjent hverdager mellom 08:00 og 15:00. Tlf nr 90 65 98 10.

Se link for mer informasjon: Akutt ambulant ungdomsteam - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)

Andre hjelpetilbud

For hele oversikten, se Helsenorge.no