PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Ryfylke legevakt

Ryfylke legevakt

Kort fortalt

 • Ring 113 når det står om liv.
 • Ring legevakten på 116117, når det haster med å få hjelp med sykdom eller skader.
 • Du vil da bli satt i kontakt med legevaktlege dersom det er behov for det.
 • Legevaktnummeret 116117 er gratis.
 • Legevakten er tilgjengelig hele døgnet.

Information in other languages

Stavanger kommune har to legevakter: Stavanger legevakt og Ryfylke legevakt. Du som er innbygger i Finnøy og Rennesøy skal først og fremst benytte Ryfylke legevakt, men du har anledning til å bruke Stavanger legevakt hvis du foretrekker det. Legevaktnummeret er det samme, 116117.

Hjelp når det haster

 • Hvis det står om liv, ring 113.
 • Hvis det haster med å få hjelp med sykdom eller skade, men ikke er akutt, ring 116117.
 • Legevakten hjelper deg å vurdere om du skal komme til legevakten, og kan gi råd og veiledning på telefonen.
 • Hvis det er åpent hos fastlegen din, bør du gå dit fordi fastlegen har journalen din og kjenner helsetilstanden din.

Legevakt på dagtid 

Stavanger legevakt er telefonvakt for Ryfylke legevakt. Ring 116117 for å komme i kontakt. Fra kl. 08.00 til kl. 15.30 mandag til fredag vil du som oppholder deg i Finnøy bli satt i forbindelse med Finnøy legekontor. Dersom du oppholder deg i kommunedel Rennesøy, vil du bli satt i forbindelse med Rennesøy legekontor.

Legevakten tilbyr hjelp ved akutte skader, sykdommer og kriser. På dag- og kveldstid behandler vi også mindre alvorlige akutt-tilstander, men alvorlige tilstander behandles først. Kroniske sykdommer behandles bare når det er en akutt forverring eller annet akutt behov.

Legevakt på kveldstid, natt og i helger 

Stavanger legevakt er telefonvakt for Ryfylke legevakt. Ring 116117 for å komme i kontakt. Legen har hjemmevakt og tar kontakt for videre avklaring, eventuelt avtaler konsultasjon. Hvis pasienten ikke kan reise på grunn av sin tilstand, kommer legen på hjemmebesøk.

Legevakten tilbyr hjelp ved akutte skader, sykdommer og kriser. På kveldstid behandler vi mindre alvorlige akutt-tilstander, men alvorlige tilstander behandles først. Kroniske sykdommer behandles bare når det er en akutt forverring eller annet akutt behov. Om natten (kl. 22.00 – 08.00) behandles kun pasienter som trenger akutt øyeblikkelig hjelp, mindre alvorlige tilstander blir henvist til dagtid eller til pasientens egen lege.

Testing for korona

Alle innbyggere i Stavanger kommune skal først og fremst bestille time ved en av teststasjonene. Dersom det er spesielle utfordringer, for eksempel med transport, kan folk henvende seg til koronatelefonen 51 91 40 30, eventuelt fastlegen. Finnøy legekontor kan, dersom det er umulig å komme seg til teststasjon i Stavanger uten å bruke offentlig transport, unntaksvis legge til rette for å ta koronatest på Finnøy. Personer som tror de er så syke at de trenger legetilsyn skal henvende seg til fastlegen, eventuelt legevakttelefonen 116117. Fastlege/legevakt vil da organisere legetilsyn dersom det er behov, og koronatest vil da være en del av denne vurderingen.

Legevaktsamarbeid

Ryfylke legevakt er legevakt også for Hjelmeland og Kvitsøy kommuner. Leger fra Stavanger kommune, Hjelmeland og Kvitsøy kommuner deltar i vaktsamarbeidet.

Legebåten

Lege-/ambulansebåten har base på Judaberg. Legen kan benytte enten legekontoret om bord i båten, eller ett av de kommunale legekontorene i distriktet.

Dette tar du med til legevakten

 • Legevakten har ikke tilgang til journalen din fra sykehuset, fastlegen eller andre.
 • Du som pasient må ha med legitimasjon, oversikt over faste medisiner, relevante medisinske papirer (rapporter fra sykehus eller lignende) og eventuelt frikort.

Betaling 

 • Du må betale en egenandel for behandling ved legevakten. Du må også betale for bandasjer, medisiner og annet utstyr som blir brukt.
 • For personer med frikort, barn under 16 år, personer som har førstegangstjeneste i militæret, og gravide som må ha konsultasjon i forbindelse med svangerskapet er selve konsultasjonen gratis. Du må likevel betale for bandasjer, medisiner og annet utstyr som blir brukt.
 • Som alternativ til kontantbetaling kan du motta gebyrfri faktura på mobiltelefonen etter konsultasjonen. Eventuelt kan du motta faktura i posten.

Pasienter som får tilsyn av lege i ambulansen/ambulansebåten og kjøres direkte til sykehuset, får giro tilsendt i etterkant. Legen rykker ut sammen med ambulansen ved alvorlig sykdom eller ulykke.

Lydopptak av alle samtaler

I henhold til akuttmedisinforskriftens §13e tas det lydopptak av alle samtaler i legevaktens telefonsentral. Lydopptaket anses som en del av pasientens journal og oppbevares i tre år etter opptaksdato før det slettes. Opptaket slettes derimot ikke om det inngår i saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon av andre årsaker i henhold til akuttmedisinforskriftens §20. 

Tilbakemelding og klager

Hvis du ikke er fornøyd med behandlingen du får, hører vi gjerne fra deg. Klagen bør være skriftlig. Klagen sendes til Stavanger kommune ved helsesjefen, Postboks 8001, 4068 Stavanger.

Helsesjefen i Stavanger kommune har det medisinsk-faglige ansvaret ved Ryfylke legevakt.

Du kan eventuelt klage til Helsetilsynet i Rogaland eller henvende deg til Pasientombudet.

Tilbud ved Stavanger legevakt