Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Søk om helse- og omsorgstjenester

Søk om helse- og omsorgstjenester

Hva kan du få hjelp til?

 • Hjemmesykepleie, praktisk bistand, hjemmehjelp, miljøtjeneste
 • Sykehjems-/ aldershjemsplass/ dagsenter for eldre
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Omsorgslønn
 • Støttekontakt og avlastning
 • Tekniske hjelpemidler og trygghetsalarm
 • Bolig i bofellesskap
 • Individuell plan

Last ned søknad om helse- og omsorgtjenester.

Støtte til mennesker med ulike behov

 • fysisk funksjonshemming 
 • psykiske lidelser
 • rusmiddelproblemer
 • utviklingshemming

Last ned søknad om helse- og omsorgtjenester.

Informasjon til nasjonalt register

Stavanger kommune er pålagt å sende inn anonymiserte opplysninger om søkere og brukere av helse- og omsorgstjenester til et nasjonalt register (KPR - Kommunalt pasient og brukerregister).

Les mer om dette i brosjyren under.

Brosjyre bokmål

Brosjyre nynorsk

Kontaktinformasjon

Hos helse- og sosialkontoret kan du få råd, veiledning og søke om helse-, omsorgs- og sosialtjenester.