PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Strategier og planer for helse og velferd
 4. Temaplan for funksjonshindrede

Temaplan for funksjonshindrede

Oppdatert: 31.01.2024 13.06.52
Illustrasjon av en kontorarbeider og et barn i rullestol, eldre dame med stokk, og en gutt som får hjelp til å gå opp en trapp.

Nå jobber vi med en temaplan for personer med utviklingshemning, bevegelseshemning, synshemning eller hørselshemning. 

Planen forventes å være ferdig i løpet av 2024 og skal gjelde fram til 2027.

 • Innspillsamlinger med ansatte og brukerorganisasjoner i oktober 2023
 • Dialog med brukere i januar 2024

Planen kommer sannsynligvis til politisk behandling i løpet av første tertial 2024.

1. Under arbeid

 • Innspillsamlinger med ansatte og brukerorganisasjoner i oktober 2023
 • Dialog med brukere i januar 2024

2. Politisk behandling

Planen kommer sannsynligvis til politisk behandling i løpet av første tertial 2024.

3. Planbearbeiding

4. Vedtak

Nå jobber vi med en temaplan for funksjonshindrede. Planen forventes å være ferdig i løpet av 2024 og skal gjelde fram til 2027.

Planen erstatter tidligere plan for helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 2015–2018: Et aktivt og meningsfullt liv.

Målgruppe for den nye planen er personer med:

 • utviklingshemning
 • bevegelseshemning
 • synshemning
 • hørselshemning


Temaplanen har tre satsingsområder: ​

 • helsefremming og forebygging
 • inkludering og deltakelse ​
 • rehabilitering og habilitering

 

Kontaktperson:
Monica Elholm, rådgiver i tjenesteområdet helse og velferd
e-post: monica.elholm@stavanger.kommune.no