PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan

Reguleringsplaner som er på høring

Kort fortalt

  • Når en reguleringsplan er behandlet i utvalg for by- og samfunnsutvikling første gang, blir den sendt på høring og offentlig ettersyn.
  • I høringsperioden kan berørte og andre interesserte sende inn merknad til planforslaget.
  • De mottatte merknadene blir en del av saksfremlegget når planen legges fram til ny politisk behandling.
Bilde av kunngjøringsspalten i avisen, og noen eksempler på planer på høring

Du kan nå sende inn merknad til disse planene

Planer med utgått innspillperiode

Grunneiere varsles med eget brev

Kommunen annonserer høringen i avisen, og sender i tillegg brev til grunneiere, naboer og gjenboere, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner. Grunneiere har plikt til å varsle andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Seks ukers høringsfrist

Frist for å sende inn merknader er vanligvis seks uker fra det tidspunktet brev med varsel om høring blir sendt til berørte og annonsert i avisen. 

Hva skjer videre?

Når høringsfristen er over starter arbeidet med å oppsummere merknader. I mange tilfeller må planforslaget endres som følge av disse merknadene. I tiden fram til planen legges fram for ny politisk behandling, kan du følge saken i eInnsyn 
Du søker da på riktig plannavn, plannummer eller saksnummer.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Når saken er klar legges den fram for Utvalg for by- og samfunnsutvikling med forslag om vedtak. Reguleringsplaner som er i strid med kommuneplanens arealdel må vedtas av Stavanger kommunestyre.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalvikveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6