PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Kommuneplan
  5. Gjeldende kommuneplan

Gjeldende kommuneplan

KORT FORTALT

  • Kommuneplanen er den øverste planen i kommunen.
  • Kommuneplanen består av en samfunnsdel, som sier noe om hvilken retning vi vil samfunnet skal gå i, og en arealdel som forteller hvordan vi skal bruke arealene.
Vålandspibå-utsiktsbilde og trekløveret: Regionmotor, grønn spydspiss og gode hverdagsliv.

Stavanger har tre satsinger i årene framover: Vi skal være regionmotor, vi skal være en grønn spydspiss og vi skal legge til rette for gode hverdagsliv. Kommuneplanens arealdel oversetter trekløveret til arealpolitiske grep.

Stavanger kommune, som består av tidligere Stavanger, Finnøy og Rennesøy, samt Ombo-delen av Hjelmeland, har en felles samfunnsdel (KPS) som ble vedtatt i 2020.

Kommuneplanens arealdel (KPA) ble vedtatt i juni 2023 og gir føringer for hvordan arealene skal utvikles. Du finner kommuneplankartet, bestemmelser og retningslinjer og alle plandokumentene her.

Forsidene til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel