Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Frivillighet
  4. Handlingsplan frivillighet

Handlingsplan frivillighet

Oppdatert: 29.06.2020 11.42.16

Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-2018 ble vedtatt i bystyret 2015. Nå skal en ny plan utarbeides. Dette blir en handlingsplan som er tilpasset det nye plansystemet i kommunen.

Planen skal tydeliggjøre satsningsområder og prioriteringer som Stavanger kommune har for neste planperiode. Den skal være et brukervennlig og nyttig verktøy for frivilligheten og kommunale virksomheter. Den skal definere mål, tiltak og aktiviteter.  

Aktiv medvirkning blir vektlagt i arbeidet med den nye planen. Det er utviklet et medvirkningsopplegg som innebærer gjestebud, dialogsamlinger og intervjuer. Disse vil foregå sommeren og høsten 2020. Ny plan skal behandles politisk i mars 2021. 

Slik jobber vi med planen

Gjeldende strategi er for perioden 2015-2018 og vi skal nå i gang med ny handlingsplan.

Utvalg for kultur, idrett og samfunnskontakt vedtok oppstart av arbeidet på møte i juni 2020. 

Intervjuer gjennomføres i løpet av sommeren 2020.

1. Oppstartsfase

Gjeldende strategi er for perioden 2015-2018 og vi skal nå i gang med ny handlingsplan.

Utvalg for kultur, idrett og samfunnskontakt vedtok oppstart av arbeidet på møte i juni 2020. 

2. Intervjuer

Intervjuer gjennomføres i løpet av sommeren 2020.

Medvirkning

Informasjon om medvirkning

Her kommer informasjon om hvordan du kan delta aktivt i arbeidet med å lage ny handlingsplan.

Innhold Lukk