PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Idrett
  4. Tilskudd, priser og stipend for idretten

Tilskudd, priser og stipend for idretten

Kort fortalt

  • På denne siden finner du informasjon om tilskuddsordninger, priser og stipend for idretten og søknadsskjemaer for disse.

Tilskudd til integrering for idrettslag i Stavanger

Midlene skal fremme integreringsarbeid hos idrettslag i Stavanger. Idrettslag med tilholdssted i levekårsområder med høy innvandrerandel og konkrete planer for langsiktig integreringsarbeid vil bli prioritert.

Søknadsfrist 15.mars

Du søker gjennom å fylle ut søknadsskjemaet i søknadsportalen til kommunen. 

Søk om tilskudd til administrativ stilling i idrettslag, barne- og ungdomsorganisasjoner

Støtte til administrativ stilling.  Stillingen skal legge til rette for frivillighet i organisasjonen.

Hvem kan søke: Lag og organisasjoner som driver idretts-, fritids- og kulturtilbud for barn og unge i Stavanger kommune gjennom frivillige medarbeidere.

Søknadsfrist og søknadsskjema: 1.november. Søknadskjema til støtte til administrativ stilling i idrettslag, barne- og ungdomsorganisasjoner.

Spørsmål til tilskuddsordningen kan rettes til Aras Gaure på e-post: aras.gaure@stavanger.kommune.no

Søk om støtte til drift

Idrettsrådet fordeler det kommunale driftstilskuddet til idretten.

Hvem kan søke: Idrettslag som driver aktivitet for barn og ungdom til og med det året de fyller 25 år.

Søknadsfrist og søknadsskjema. Frist for å søke om driftstilskudd er 5.april. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema for støtte til drift.

Spørsmål om driftstilskudd kan sendes på e-post til: post@idrettsraadet.no

Skal du søke støtte til større idrettsarrangement (minimum NM)?

Friidrett i Stavanger

Gå til elektronisk søknadsskjema for støtte til større idrettsarrangementer (minimum NM) - Frist 1. april og 1.november.

Tilskudd til dekning av utgifter til leie i private anlegg (anleggstilskudd)

Idrettslag som eier/leier idrettsanlegg som benyttes til idrettsaktivitet kan søke om støtte til dekning av utgifter til leie i private anlegg( + strøm og liknende)

Hvem kan søke: Idrettslag

Søknadsfrist og søknadsskjema: Frist for å søke om tilskudd er 15.mars. Her finner du søknadsskjema til å søke om tilskudd til dekning av utgifter til leie i private anlegg

Spørsmål til tilskuddsordningen kan rettes til Aras Gaure på e-post: aras.gaure@stavanger.kommune.no

Skal du søke om salg- og reklamerettigheter? 

Gå til elektronisk søknadsskjema for salg- og reklamerettigheter. Frist 15. november (annethvert år: 2014, 2016 etc.)

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spillemidler)

Informasjon og søknadskjema finnes på Kulturdepartementets hjemmesider.

Frist for oversendelse av søknad til kommunen er 1. november.

Informasjon for idrettslag som skal søke om momskompensasjon

Idrettsstipend

Stipend som tildeles på bakgrunn av prestasjoner foregående år. Det deles ut 10.000 kroner til hver utøver.

Hvem kan søke: Barn og unge over 13 år.

Søknadsfrist og søknadsskjema: Søknadsfrist er 5.april. På idrettsrådets nettsider finner du informasjon og søknadsskjema

Spørsmål om idrettsstipend kan sendes på e-post til: post@idrettsraadet.no

Idrett +

Idrett + er en tilskuddsordning som skal bidra til at barn og unge med ekstra behov skal få støtte og hjelp til å delta i idrettslig aktivitet.

Hvem kan søke: Idrettslag.

Søknadsfrist og søknadsskjema: det er fortløpende søknadsfrist. På idrettsrådets nettsider finner duinformasjon og søknadsskjema.

Spørsmål om idrett + kan sendes på e-post til: post@idrettsraadet.no

Hedring av norske og internasjonale mestere

Stavanger kommune hedrer hvert år nasjonale og internasjonale mestere som er hjemmehørende i kommunen. Dette blir gjort under ordførerens mottakelse som foregår 1. nyttårsdag på Ledaal.

Kriterier for premiering:
Mesterskapet må ha offisiell status som NM senior eller junior innen sitt særforbund med den begrensning at det kun gjelder A-mesterskap i seniorklassen og eldste aldersgruppe i juniorklassen.

Klubber/lag som inneværende år har tatt mesterskap (individuelt eller lag) som fyller ovennevnte kriterier må innrapportere disse med navn, adresse og idrettsgren til idrett@stavanger.kommune.no

Kontaktinformasjon

Idrettsavdelingen

Postadresse:

Olav Kyrres gate 19 Postboks 8001, 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
idrett@stavanger.kommune.no

Telefonnummer til ansatte, se telefonlisten.