PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Idrett
  4. Tilskudd, priser og stipend for idretten

Tilskudd, priser og stipend for idretten

Kort fortalt

  • På denne siden finner du informasjon om tilskuddsordninger, priser og stipend for idretten og søknadsskjemaer for disse.

Søk om tilskudd til administrativ stilling i idrettslag, barne- og ungdomsorganisasjoner

Søk om om støtte til administrativ stilling, som skal legge til rette for frivillighet i organisasjonen.

Hvem kan søke: Lag og organisasjoner der frivillige driver idretts-, fritids- og kulturtilbud for barn og unge i Stavanger kommune gjennom.

Søknadsfrist: 1. desember

Søk om støtte til administrativ stilling i det digitale søknadskjemaet

Har du spørsmål? Ta kontakt med Aras Gaure på e-post: aras.gaure@stavanger.kommune.no

Søk om støtte til drift

Idrettsrådet fordeler det kommunale driftstilskuddet til idretten.

Hvem kan søke: Idrettslag som driver aktivitet for barn og ungdom til og med det året de fyller 25 år.

Søknadsfrist: 5. april

Søknadsskjema: Her finner du mer informasjon og søknadsskjema for støtte til drift.

Spørsmål om driftstilskudd kan sendes på e-post til: post@idrettsraadet.no

Søk om støtte til større idrettsarrangement 

Friidrett i Stavanger

Her kan du søke om støtte til større idrettsarrangement. For å få støtte fra denne støtteordningen må arrangementet være et  norgesmesterskap eller større.

Send inn det digitale søknadsskjemaet

Tilskudd til dekning av utgifter til leie i private anlegg (anleggstilskudd)

Idrettslag som eier/leier idrettsanlegg som benyttes til idrettsaktivitet kan søke om støtte til dekning av utgifter til leie i private anlegg. Støtten kan også brukes til å dekke strømutgifter og lignende.

Søknadsfrist: 15. mars

Her finner du søknadsskjema til å søke om tilskudd til dekning av utgifter til leie i private anlegg

Spørsmål til tilskuddsordningen kan sendes til Aras Gaure på e-post: aras.gaure@stavanger.kommune.no

Skal du søke om salg- og reklamerettigheter? 

Gå til elektronisk søknadsskjema for salg- og reklamerettigheter.

Søknadsfrist: 15. november (annethvert år: 2022, 2024 osv.)

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spillemidler)

Informasjon og søknadskjema finnes på Kulturdepartementets hjemmesider.

Søknadsfrist: 1. november

Informasjon for idrettslag som skal søke om momskompensasjon

Idrettsstipend

Stipend som tildeles på bakgrunn av prestasjoner foregående år. Det deles ut 10.000 kroner til hver utøver.

Hvem kan søke: Barn og unge over 13 år.

Søknadsfrist: 5. april

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på idrettsrådets nettsider

Spørsmål om idrettsstipend kan sendes på e-post til: post@idrettsraadet.no

Idrett +

Idrett + er en tilskuddsordning der idrettslag kan søke om midler til å legge til rette for at barn og unge med ekstra behov skal få støtte og hjelp til å delta i idrettslig aktivitet.

Søknadsfrist: Fortløpende tildeling

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på idrettsrådets nettsider

Spørsmål om idrett + kan sendes på e-post til: post@idrettsraadet.no

Hedring av norske og internasjonale mestere

Stavanger kommune hedrer hvert år nasjonale og internasjonale mestere som er hjemmehørende i kommunen. Dette blir gjort under ordførerens mottakelse som foregår 1. nyttårsdag på Ledaal.

Kriterier for premiering:
Mesterskapet må ha offisiell status som NM senior eller junior innen sitt særforbund med den begrensning at det kun gjelder A-mesterskap i seniorklassen og eldste aldersgruppe i juniorklassen.

Klubber/lag som inneværende år har tatt mesterskap (individuelt eller lag) som fyller ovennevnte kriterier må innrapportere disse med navn, adresse og idrettsgren til idrett@stavanger.kommune.no

Kontaktinformasjon

Idrettsseksjonen

Postadresse:

Olav Kyrres gate 19 Postboks 8001, 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
idrett@stavanger.kommune.no

Telefonnummer til ansatte, se telefonlisten.