PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Kultur
  4. Temaplan for bibliotek

Temaplan bibliotek: Meningsfulle møteplasser i kommunedelene

Oppdatert: 03.04.2024 12.31.35
Bibliotekar i Stavanger kommune

Denne temaplanen beskriver hvordan bibliotektjenestene i Stavanger skal utvikle seg de neste ti årene.

Temaplanen var på høring fram til 15. august 2023.

Kommunestyret i Stavanger vedtok 25. september 2023 enstemmig en temaplan bibliotek, som beskriver hvordan bibliotektjenestene i Stavanger skal utvikle seg de neste ti årene.

1. Forberedende fase

2. Medvirkning og planarbeid

3. Høring

- 15.08.2023

Temaplanen var på høring fram til 15. august 2023.

4. Vedtatt

25.09.2023 -

Kommunestyret i Stavanger vedtok 25. september 2023 enstemmig en temaplan bibliotek, som beskriver hvordan bibliotektjenestene i Stavanger skal utvikle seg de neste ti årene.

Stavanger kommune ved Sølvberget har arbeidet med planen siden 2022. For første gang på mange år får Stavanger kommune nå en plan for hvordan bibliotektjenestene skal utvikle seg i perioden 2023–2034.

Flere meningsfulle møteplasser

Temaplan bibliotek knytter bibliotektilbudet til kommunens overordnede planer. Planen gir overordnede føringer for hvordan biblioteket skal styrkes de neste årene i en kommune som har blitt større og som skal vokse videre. Sølvberget har ansvar for folkebibliotektjenesten i kommunen. Skolen har ansvar for skolebibliotektjenesten.

Bibliotekets relevans for kommuneplanens samfunnsdel

Gode hverdagsliv og levende lokalmiljø forutsetter tilgjengelige lokale møteplasser. Bibliotekets rolle som kunnskaps- og kulturformidler kan gi disse møteplassene mening og innhold.

Et kortreist hverdagsliv er viktig for et bærekraftig samfunn. Gode bibliotektjenester nær der folk bor bidrar til dette. Å gi barn et best mulig utgangspunkt for å mestre hverdagen og voksenlivet er en av kommunens viktigste oppgaver. Gode bibliotektjenester er sentralt for å oppnå det.

Dame hjelper en ungdom med et puslespill. Foto: Sølvberget.

Planens tre hovedmål

1. Bibliotektilbudet skal være lett tilgjengelig i hele kommunen

Tiltak: det foreslås 3 nye nærbibliotek, på Jåttå, i Kvernevik og i Hillevåg.

2. Bibliotektilbudet skal styrke demokratiet

Tiltak: Stavanger skal jobbe for utviklingen av ytringsfrihetsbyen Stavanger og gjøre fribyordningen kjent. Biblioteket skal sørge for at innbyggerne har kvalitetssikret informasjon og bidra til innbyggernes evne til å beskytte demokratiet og motvirke klimaendringene. Biblioteket skal også være en pådriver for en meningsfull og opplysende samfunnsdebatt.

3. Barn og unge i Stavanger skal lese mer

Tiltak: Gjennom at det etableres flere nærbibliotek i samarbeid med andre relevante aktører, vil flere barn og unge i kommunen få tilgang til bibliotektjenester. Sølvberget utvikler nye formidlingstiltak alene og i samarbeid med skolen. Det vurderes å utvikle et leseprosjekt med barnehagene i perioden.

Stavanger kommune vurderer en egen plan for skolebibliotekene i perioden.

Les hele planen

Takterrassen på Sølvberget
Foto: Elisabeth Tønnessen, Stavanger Business Region