PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Camping og telting i friområder

Camping og telting i friområder

Kort fortalt:

  • Det er lov å sette opp telt i de fleste kommunale friområdene i Stavanger.
  • Du kan overnatte inntil to døgn på samme sted, så lenge det er mer enn 150 meter fra nærmeste bebodde hus/hytte.
  • I enkelte friområder er det ikke tillatt å overnatte, blant annet badeplasser og parker.
Telt og kajakk mot vann i solnedgang

I Stavanger er det lov å sette opp telt i de kommunale friområdene, men du må følge friluftslovens regler med antall døgn og avstand til hus.

Hovedregelen er at:

  • Du kan overnatte inntil to døgn på samme sted. Etter 48 timer må du finne et annet sted å overnatte.
  • Overnattingsstedet må være minst 150 meter fra nærmeste bebodde hus/hytte.

Her kan du ikke telte:

Det er heller ikke tillatt med overnatting i bobil eller campingvogn på disse stedene.

Her er reglene i friluftsloven:

  • 9. (Rasting og telting.)

Plass til rasting, solbad, overnatting eller liknende må ikke tas i innmark uten eierens eller brukerens samtykke.

I utmark må plass som nevnt i foregående ledd ikke tas til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre. Rasting eller telting må ikke skje når det kan medføre nevneverdig skade på ungskog, eller skogforyngelsesfelt. Telt må ikke settes opp så nær bebodd hus (hytte) at det forstyrrer beboernes fred og i hvert fall ikke nærmere enn 150 meter. Reglene om avstand fra bebyggelse gjelder likevel ikke på område som særskilt er innredet for telting. Departementet kan gi forskrift om å tillate telting nærmere enn 150 meter fra bebodd hus (hytte) i kystnære områder.

Telting eller annet opphold er ikke tillatt i mer enn 2 døgn om gangen uten eierens eller brukerens samtykke. Samtykke til lengre opphold trengs likevel ikke på høgfjellet eller på område fjernt fra bebyggelse, medmindre det må regnes med at oppholdet kan medføre nevneverdig skade eller ulempe