PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Tur og natur
 4. Dyr i Stavanger
 5. Mink

Skuddpremie på mink

Kort fortalt:

 • Minken er en fremmedart i norsk natur og gjør stor skade på naturlig fauna.
 • Stavanger kommune vil komme med en ordning der godkjente jegere fra Stavanger kan få 1000 kroner i skuddpremie på mink.
 • Søknadsskjema og utbetalingsskjema vil komme på denne nettsiden når ordningen settes i gang.
Mink svømmer

Foto: Jon Erling Skåtan

Hvorfor er det skuddpremie på mink?

Mink er en innført art som er fremmed i norsk natur. Arten er et rovdyr som fanger mye fugl og gjør stor skade på naturlig fauna. Mink er en direkte trussel for vårt naturlige artsmangfold og er oppført med svært høy risiko på Nasjonal fremmedartsliste.

Skuddpremie på mink på Rennesøy og Finnøy

Fjerning av mink fra viktige naturvernområder har gitt svært gode resultat på faunaen tidligere. For å stimulere til økt bekjempelse av mink, vedtok Utvalg for miljø og utbygging i Stavanger i februar å øke skuddpremien fra 100 kroner til 1000 kroner per mink som er felt i kommunedelene Rennesøy og Finnøy.

Alle detaljer rundt ordningen er ikke på plass helt enda, men det er et politisk ønske om at skuddpremien skal komme lokalbefolkningen til gode. Søknadskjema og utbetalingsskjema vil du finne på denne nettsiden når alt er på plass.

Hvem vil få skuddpremie på mink?

 • Du må være bosatt i Stavanger kommune.
 • Du må registrere deg som jeger hos oss før jakten starter.
 • Minken må være felt i Finnøy eller Rennesøy kommunedel.
 • Jegere må legge ved en kopi av en godkjent jegeravgift.
 • Skuddpremien gjelder kun mink skutt etter satt dato. Datoen kommer når alle detaljer er på plass.
 • Felt mink skal registreres med dato, sted, gards- og bruksnummer, samt underskrift av grunneier.
 • All mink skal leveres til Innbyggerservice på Judaberg.

Administrasjonen har foreslått en øvre ramme på 300 000 kroner i skuddpremie i 2023, men dette må vedtas politisk først. Planen er at ordningen avsluttes dersom premiesummen overstiger nevnte ramme.

Alle som skal jakte mink må være registrert i Jegerregisteret og ha betalt jegeravgift til staten.

Annen informasjon:

 

Kontaktinformasjon

Vegard Ankarstrand

naturforvalter

E-post:
vegard.ankarstrand@stavanger.kommune.no