PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Tur og natur
 4. Fiske

Fiske

Kort fortalt

 • I Stavanger kan du fiske både i ferskvann og sjø
 • Store Stokkavatnet har fritt fiske med stang og snøre hele året fra kommunal grunn.
 • Hålandsvatnet har organisert kortsalg og særlig fin fisk.
 • På øyane er det flere fine fiskevann uten organisert fiske.
 • I sjøen kan du fiske med stang fra land eller båt hele året.
 • Det er egne regler for fiske i hummerfredningsområder i Stavanger kommune.

Fiske på øyane i Ryfylke:

På øyane er det flere fiskevann med ørret. Det er ikke organisert salg av fiskekort, slik at man må spørre grunneier for å fiske.  

Store Stokkavatn

Det er fritt fiske fra kommunal grunn i Store Stokkavatnet.
Kommunen ønsker at flest mulig skal ha enkel tilgang til å få fiske.
I vannet finner du både ørret og røye, og fisk over kiloet er ikke sjelden.
I tillegg er det satt ut sørv i vannet, en fisk som ikke hører hjemme her og som vi skulle vært foruten.

Regler for fritt fiske:

 • Fritt fiske med stang og snøre på kommunal grunn (markert med grønt på kart).
 • Fiske er ikke tillatt i bekkene og Litle Stokkavatn.
 • På privat grunn må du spørre grunneier om å få fiske. Garnfiske er forbeholdt grunneiere. 
 • Omfatter ikke fiske fra båt.
 • Ved sikker is kan du isfiske på vannet. 
  Husk: 
  1. Merke hullet med kvist. 
  2. Ikke lage hull i de områdene hvor det er tilrettelagt for skøyter eller ski. 
  3. Ferdsel på isen skjer på eget ansvar. Ha med deg ispigger og kasteline.

Fiskekart Store Stokkavatn
Fiskekart Store Stokkavatn

Fiskesoner Store Stokkavatn

Her er fiske ikke tillatt av hensyn til fugleliv:

 • Mosvatnet
 • Litle Stokkavatnet

Hålandsvatnet

 • Fisket er organisert av grunneierlaget, og sesongen starter 1. april og slutter 1. november.
 • Det settes ut ørret i vannet hvert år, og her tas det mye stor og fin fisk.
 • Du kan kjøpe fiskekort for ørretfiske i Hålandsvatnet på www.inatur.no
 • I Hålandsvatnet må også barn under 16 år kjøpe fiskekort. Se oppslag rundt vannet eller besøk facebook siden til Hålandsvatnets venner.
 • Informasjon og fiskekort får du også på Sport 1 i Randaberg sentrum eller Intersport Madla Amfi.

Fritidsfiske i sjøen

Det er innført totalforbud mot fritidsfiske av ål i sjø og ferskvann fra 1. juli 2009.

Fiske med faststående redskaper (garn, ruser, teiner, osv.)

 • I noen av sjøområdene i Stavanger kommune er det forbudt å fiske med garn, teiner, ruser, sniksnøre, line og andre faststående redskaper.
 • Dette forbudet gjelder i fredningsområdene for hummer.
 • Det er lov å fiske med håndsnøre, fiskestang, juksa og dorg i disse områdene.
 • Forbudet mot faststående redskaper i fredningsområder for hummer gjelder også dersom du fisker etter andre arter enn hummer, for eksempel krabbe eller torsk.

Kart kommer snart, men områdene kan også sees i fiskeridirektoratet sin kartløsning: https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Artar/Hummarfiske/Fredings-og-bevaringsomraade

Kontaktperson

Vegard Ankarstrand

naturforvalter

E-post:
vegard.ankarstrand@stavanger.kommune.no