PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Friluftslivskartlegging i Finnøy kommunedel

Friluftslivskartlegging i Finnøy kommunedel

Kort fortalt

  • Vi har kartlagt og registrert eksisterende friluftslivsområder i Finnøy kommunedel. 
  • Nå ønsker vi innspill til kartleggingen fra deg som bor og/eller driver gårdsbruk i kommunedelen, og fra bondelag og grendalag.
Finnøy kommunedel

Hva gjør vi?

Stavanger kommune deltar i et nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette friluftslivsområdene i kommunen. Det er Miljøverndepartementet som har satt igang kartleggingen, og det skal gjøres etter samme metode i alle landets kommuner (Veileder M98-2013 Kartlegging og verdsetting av friluftlisvområder).

Vi har allerede kartlagt i tidligere Stavanger kommune (2018) og Rennesøy kommune (2019). Nå er det Finnøy kommunedel som blir kartlagt.

Hvorfor kartlegger vi?

I "Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv" er det et mål om at friluftlivsområdene i alle landets kommuner skal kartlegges og verdsettes. Kartleggingen er en registrering av friluftsliv i kommunen og resultatet skal være et temakart som er et kunnskapsgrunnlag.

Politisk behandling

Kartleggingen i Finnøy kommundel skal etter høring politisk behandles i Finnøy kommunedelsutvalg og Utvalg for miljø og utbygging.

Bondekafé og høring

I samarbeid med landbrukskontoret har vi vært med på to bondekaféer der kartleggingen har blitt presentert. Det har også vært en høring blant innbyggere og grunneiere/gårdbrukere i Finnøy kommunedel.

Vi har fått mange nyttige innspill og har nå utarbeidet nytt forslag til temakart, som vi ønsker innspill på fra grunneiere/gårdbrukere, bondelag og grendalag i kommunedelen.

Møte om kartleggingen onsdag 9. mars 2022

Kommunen inviterer grunneiere, bønder, velforeninger, grendalag og bondelag i Finnøy kommunedel til Teams-møte om friluftslivskartleggingen onsdag 9. mars 2022, kl. 16.00 - 17.30.

Du kan bruke denne lenken for å delta i møtet: Teams-møte friluftslivskartlegging Finnøy kommunedel

Se kart og les dokumenter

Du kan velge forskjellige kart ved å trykke på pila oppe til venstre i kartet. Når du har valgt kartlag, trykker du pil ned for å få tegnforklaring.

Det øverste kartlaget "friluftsområder" viser verdisetting av områdene og det nederste viser områdetyper som er kartlagt. Du kan også velge innfallsporter.

Gi dine innspill innen 15. mars 2022

Innspill kan sendes på e-post til kontaktpersonene under eller du kan sende dine innspill her: 

Kontaktinformasjon

Katarina Lutcherath

Konstituert seksjonssjef

Mobil:
481 18 448
E-post:
katarina.lutcherath@stavanger.kommune.no

Aina Hovden Lunde

natur- og friluftslivsrådgiver

E-post:
aina.hovden.lunde@stavanger.kommune.no