Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Friluftslivskartlegging i Finnøy kommunedel

Friluftslivskartlegging i Finnøy kommunedel

Kort fortalt

  • Vi har kartlagt og registrert eksisterende friluftslivsområder i Finnøy kommunedel. 
  • Nå ønsker vi innspill fra deg som bor og/eller driver gårdsbruk i kommunedelen. 
  • Vi inviterer til informasjonsmøte 21. oktober på innbyggertorget på Judaberg. 
Finnøy kommunedel

Hvorfor kartlegger vi?

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er en nasjonal satsing og er forankret i Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (2013), i Handlingsplan for statlig sikring av friluftslivsområder (2013) og i St.meld. 18 (2015-2016) Friluftsliv – natur som kilde til helse
og livskvalitet fra Klima og miljødepartementet.

Politisk behandling

Igangsetting av kartleggingsprosjektet i Stavanger ble behandlet i Kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) 05.09.2017, saksnummer 16/27980-2, og arbeidet ble startet opp høsten 2017.

Vedtak fattet 12.11.2019 i Utvalg for miljø- og utbygging (UMU), saksnummer 6/19, sa at Stavanger kommune skulle søke om finansiell støtte fra Rogaland fylkeskommune til kartleggingsarbeid i Finnøy for 2020. Dette ble innvilget og kartleggingsarbeidet ble gjennomført samme år.

Kartleggingen har vært delt opp i to ulike trinn, der trinn 1 er kartlegging av Stavanger og trinn 2 inkluderte kartlegging av Finnøy og Rennesøy. Trinn 1 ble fullført i desember 2018.

Kartlegging av Rennesøy ble gjennomført og politisk godkjent i 2019.

Få informasjon og si din mening på bondekafé

Kommunen inviterer til informasjonsmøte/bondekafé 21. oktober på innbyggertorget på Judaberg.

Landbrukssjef Geir Helge Rygg vil innlede møtet med å fortelle om prosessen og om hva kartleggingen betyr for grunneiere og gårdbrukere. Aina Hovden Lunde og Katarina Lutcherath vil presentere kartleggingen. 

Les dokumenter og se kart

Du kan laste ned og lese alle dokumenter og kart her. 

Gi dine innspill

Du kan allerede nå sende dine innspill her: 

Kontaktinformasjon

Katarina Lutcherath

Konstituert seksjonssjef

Mobil:
481 18 448
E-post:
katarina.lutcherath@stavanger.kommune.no

Aina Hovden Lunde

Natur- og friluftslivsrådgiver

E-post:
aina.hovden.lunde@stavanger.kommune.no