PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Tur og natur
 4. Jakt og vilt
 5. Grågås

Jaktsesong på grågås

Kort fortalt:

 • Ordinær jaktsesong på grågås er fra 10. august til 23. desember.
 • Du kan også jakte grågås i Stavanger før ordinær jaktstart på visse betingelser.
 • Grågåsa kan gjøre stor skade på avling og kommunen kan gi tillatelse til skadefelling.
En gjeng grågjess på en åker.

Grågåsa kan gjøre store skader på avlinger.

Grågåsa i Stavanger har hatt en markant bestandsvekst de siste 20 årene. Det hekker nå gås over hele kommunen i stort antall. I tillegg er det mange ikke-hekkende grågås. De gjør stor skade på gress- og kornavlinger flere steder i kommunen.

Avlinger som er spist opp av grågåsa.
Her har grågåsa gjort store skader på avlingen.

Stavanger kommune jobber med en forvaltningsplan som har som mål å redusere skadeomfanget fra grågåsa i landbruket. Planen er under arbeid og vil bli publisert på denne nettsiden når den er ferdig.

Jakt og sanking av egg

Ordinær jakttid på grågås i Stavanger er fra 10. august til 23. desember.

Fra 21. juli til 9. august er det tidligjakt i kommunen. Tidligjakten har disse reguleringene:

 • De første fem dagene av tidligjakten er begrenset til flyvende fugl over aktivt drevne innmarksarealer.
 • Kun jakt på dyrket mark og gjødslet beite (og 30 meter fra dette).
 • I tidsrommet 16.00–22.00.
 • Ingen jakt i verneområder. Mindre holmer og annet areal er friområder i denne perioden.

Les mer i forskriften om tidligjakt på grågås. Og her kan du lese forskriften om jakt- og fangsttider, og sanking av egg.

Sanking av egg

 • Grunneier kan sanke egg fra grågåsa fram til 15. april hvert år.
 • Det er kun grunneier som kan gi andre tillatelse til å sanke egg.

Søknad om skadefelling

Kommunen kan gi særskilt tillatelse til skadefelling på grågås også utenom jakttiden. Særskilt tillatelse gis for å hindre skade på gress- og kornavlinger.

Ta med følgende i søknaden:

 • Gards- og bruksnummer
 • Antall gjess
 • Skadeomfang
 • Navn på søker

Søknad om skadefelling skal sendes, så tidlig så mulig, til naturforvalter Vegard Ankarstrand.

Kontaktinformasjon

Vegard Ankarstrand

naturforvalter

E-post:
vegard.ankarstrand@stavanger.kommune.no