PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Tur og natur
 4. Jakt og vilt
 5. Storviltjakt

Hjort og rådyr

Kort fortalt:

 • Stavanger kommune skal forvalte hjorteviltbestandene og deres leveområder.
 • All jakt på hjortevilt krever et vald som er godkjent av kommunen.
 • Ser du skadet hjortevilt i Stavanger må du ringe kommunens vakttelefon 400 33 277, eller så kan du ringe politiet 02800.
Rådyr spiser utenfor en hage i Stavanger

Rådyr i Stavanger

Storviltjakt i Stavanger

Kommunene har hovedansvaret for den offentlige forvaltningen av elg, hjort og rådyr. I Stavanger dreier dette seg i praksis om artene hjort og rådyr.

Kommunen skal forvalte hjorteviltbestandene og deres leveområder. Dette skjer gjennom arealforvaltning, overvåking og tilrettelegging for jakt. For store bestander av hjort eller rådyr kan føre til trafikkpåkjørsler, beiteskader på landbruk og lite mat for dyra. Bestanden av hjortevilt blir derfor regulert gjennom ordinær jakt.

Søknad om vald

All jakt på hjortevilt krever et vald som er godkjent av kommunen. Dette er et område som er godkjent for jakt på hjort eller rådyr, og som tildeles en årlig fellingskvote ut fra størrelsen på området.

Her finner du søknaden om nytt vald eller endring av vald.

Frist for å søke om nye vald eller endre på vald er 1. mai.

Skadet dyr?

Kommunen har ansvar for å ta hånd om skadet hjortevilt. Ser du skadet hjortevilt i Stavanger må du ringe kommunens vakttelefon 400 33 277, eller du kan ringe politiet på 02800.

Her finner du mer informasjon om skadde dyr eller husdyr eller kjæledyr som lider.

Kommunens oppgaver for storvilt

Kommunen skal:

 • sikre bærekraftige hjorteviltbestander
 • utarbeide kommunale mål for utviklingen av hjorteviltartene
 • åpne for jakt og fastsette minsteareal
 • godkjenne vald, bestandsplanområder og bestandsplaner
 • tildele fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr
 • behandle søknader om skadefelling av hjortevilt
 • ivareta grunneiers og brukers rettigheter

Kontaktinformasjon

Vegard Ankarstrand

naturforvalter

E-post:
vegard.ankarstrand@stavanger.kommune.no