PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Nytt stupetårn i Strømvik

Nytt stupetårn i Strømvik

Kort fortalt

  • Vi skal bygge et nytt stupetårn i Strømvik
  • Værbitt vant designkonkurransen 
  • Stupetårnet skal ha tre stupebrett med ulik høyde
  • En dato for når stupetårnet er ferdig er ikke satt
VÆRBITT 

Når skal stupetårnet stå klar til bruk?

Nå jobber vi med gjennomføringen av et forprosjekt. Det er derfor for tidlig å si noe om når stupetårnet vil stå klar til bruk.

Værbitt vant designkonkurransen

Værbitt skårer høyt når det kommer til realiseringsmuligheter. Samtidig tilfredsstiller konseptet de ulike elementene i evalueringen på en god måteKonseptet krever ingen store inngrep i naturen, passer godt inn i miljøet og ivaretar sikkerheten til de badende, sier leder for juryen Linda Susanne Krüger. 

Juryens begrunnelse 

Juryen er imponert over samspillet mellom natur og arkitektur. Konseptet vil fremstå som et ikonisk landemerke, samtidig som det ivaretar de funksjonelle kravene til et stupetårn. Situasjonsforståelsen og konseptet er forslagets store styrke. 

De uttrykksfulle formene skaper undring og nysgjerrighet, og vil med sin egenart tiltrekke seg besøkende gjennom hele året. Det er valgt en reversibel løsning med lite terrenginngrep. Samtidig står materialvalgene med cortenstål og tre i stil med landskapet rundt. I tillegg orienterer også stupeanlegget seg mot både sjøen og svømmebassenget. Dempet belysning som varierer i intensitet med perforeringen understreker også stedets sarte identitet.  

Sikkerheten ved parallell aktivitet fra alle stupehøyder vurderes å være meget godt ivaretatt. Anleggets fremtoning og dets materialvalg vurderes til å ha et moderat vedlikeholdsbehov.  

Ut fra en helhetsvurdering mener juryen at Værbitt best ivaretar både de sikkerhetsmessige, de funksjonelle og de arkitektoniske kravene i konkurransen. 

Værbitt om natten
Om natten vil stupetårnet lyse opp sjøen og området rundt, og skape et stemningsfullt uttrykk

Sikkert, funksjonelt og arkitektonisk 

I begrunnelsen peker juryen på dette med sikkerhet ved parallell aktivitet. Konseptet Værbitt har delt inn de tre stupebrettene i tre separate armer, som retter seg mot både sjøbadet og fjorden. Dette sikrer god avstand mellom brettene, som både reduserer muligheten for farlige situasjoner som følge av at badende hopper fra ulike brett samtidig, og gjør svømmeturen fra landingsområdene kort og effektiv.  

Samtidig peker juryen på at designet rent visuelt glir inn i miljøet. Materialet står seg godt over tid, som er viktig i et område som Strømvik som er utsatt for store variasjoner av vær og vind. 

Skisse værbitt
De tre stupebrettene er delt inn i tre separate armer, som både reduserer risikoen ved parallell aktivitet, og splitter svømmerutene fra de ulike landingsområdene til land

Hoppe sa gåsa var folkets favoritt 

Befolkningen hadde mulighet til å påvirke resultatet ved å stemme på kommunens hjemmeside. Designkonkurransen har vekket et stort engasjement og rett i underkant av 2000 personer har lagt inn sin stemme. Designet Hoppe sa gåsa var folkets favorittEtter at juryen hadde sagt sitt, var det imidlertid Værbitt som stakk av med seieren. Likevel forteller lederen av juryen at den store responsen fra publikum påvirket juryens arbeid. 

Det store engasjementet rundt saken og publikums tilbakemeldinger førte til at vi i juryen måtte ta noen ekstra runder med gode og lange diskusjoner før vi falt ned på konseptet vi valgte, sier Krüger og fortsetter; 

Noen vil kanskje reagere på at vi ikke valgte folkets favoritt, og det har jeg forståelse for.  Men jeg håper at folk har forståelse for at enkelte kriterier ikke kommer like godt frem på et bildeog for oss har det vært viktig å vurdere elementer som sikkerheten i selve anleggethvor stort inngrep i naturen konseptene krever, sammen med realiseringsmuligheten og det arkitektoniske uttrykket. 

Tre gode alternativer 

Juryleder Krüger trekker frem at det var tre svært sterke forslag, og at alle designene var kreativt sterke konsepter.  

Bak konseptet Værbitt sto firmaene ASAS arkitektur AS og AtSiteSwecoLightBureau. Konseptet Rett fra fjell ble utarbeidet av Arkitektkontor Nils Tveit AS, Bar bakke landskapsarkitekter AS, Luminator og Steelmaster AS. 

Rintala Eggertsson Arkitekter, Dr. Techn. Kristoffer Apeland AS, Kristine Jensens Tegnestue, SML Lighting utarbeidet konseptet Hoppe sa gåsa. 

Juryen 

(Leder) Linda Susanne Krüger - Nestleder i utvalg for miljø og utbygging (Arbeiderpartiet)
Landskapsarkitekt, Torgeir E Sørensen - Park og veisjef Stavanger kommune 
Arkitekt Inger Lise Faltinsen - Stavanger kommune
Hanne N. Vatnaland  - Områdesatsingen på Storhaug
Christian Topstad - Storhaug velforening 
Karl Eivind Larsen - SSC stup Stavanger

Kontaktinformasjon

Kristine Vestrheim

Prosjektleder

Mobil:
986 70 853
E-post:
kristine.vestrheim@stavanger.kommune.no