PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Parker og friområder
  5. Gangbro i Hinnamarka

Ny gangbro over motorveien

Kort fortalt:

  • Statens vegvesen bygger en gangbro over motorveien sør for Auglendstunnelen.
  • I byggeperioden vil anleggsmaskiner bruke deler av turstien i Hinnamarka. Prosjektet skal være ferdig våren 2023.
  • Turområdet vil være tilgjengelig for turgåere og syklister gjennom hele byggeperioden. Det vil heller ikke påvirke trafikken på motorveien i vesentlig grad.
Bro sørmarka hinnamarka

Om prosjektet:

Mandag 30. mai 2022 startet arbeidet med en ny gangbro over motorveien ved Auglendstunnelen. Den nye brua vil knytte øst- og vestsiden av Hinnamarka sammen. Turstien og hundeparken i området vil være åpen under byggingen, men anleggsmaskiner kommer til å bruke deler av turstien. Gangbroen bygges av Statens vegvesen og skal være klar til bruk våren 2023. 

Motorveien

Det er Statens vegvesen som er prosjekteier og har detaljene. Broen skal prefabikkeres og heises på plass på natterstid i oktober. Tiltaket vil ha marginale konsekvenser for trafikken på motorveien. I første del av prosjektet skal landkar (fundament for bro i øst) bygges.

Turområdet

Hundelufting, ridesti og turveier vil være tilgjengelig under hele byggeperioden, men anleggsmaskiner kommer til å bruke deler av turveien i området (se kart nedenfor). Det anbefales derfor å se seg litt ekstra for når du ferdes i dette området.

auglendsbro

Statens vegvesen vil i tillegg bygge en ny gangvei som kobler seg på den nye gangbroen. Og ny ridesti vest for motorveien.