PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Stavanger botaniske hage
  5. Hagens historie

Hagens historie

Stavanger botaniske hage ble først etablert i 1977 og har vokst fra 200 kvadratmeter til nær 80 dekar.

Ullandhaughagen

De første 200 kvadratmeterne av det som i dag er Urtehagen ble anlagt våren 1977 som en demonstrasjonshage for nyttevekster. Demonstrasjonshagen fikk navnet Ullandhaughagen, og drivkraften bak hageanlegget var Ingjerd R. Høie.

I samarbeid med Arkeologisk museum i Stavanger og Rogaland folkemuseum stod hun for planlegging, opparbeiding og drift av hagen. Den skulle benyttes i undervisningen ved de to museene og ved kurs i hagebruk, som Ingjerd R. Høie holdt på den tiden.

De første plantene i Ullandhaughagen kom fra Ingjerd R. Høies private hage, som hun hadde bygget opp sammen med sin mann Tor Høie. Den besto av en stor samling av gamle kulturplanter, nyere nyttevekster og fjellplanter.

Hagen vokser


I løpet av 1978 og 1979 ble Ullandhaughagen utvidet til tre dekar og antallet planter økte tilsvarende. Interessen for hagen var stor. Det fortelles om flere hundre besøkende når Ingjerd Høie hadde omvisning på søndags ettermiddager. Det kom også mange skoleklasser på besøk i ukedagene.

I 1980 ble det anlagt en to dekar stor staudehage, som ble anlagt med hjelp av samtlige Høie-familiens medlemmer, og med planter fra Høies private hage. Samme år fikk hagen sitt første produksjonsveksthus. Dermed lå forholdene til rette for å produsere planter fra frø i større skala.

I de påfølgende årene mottok Ullandhaughagen flere hundre frøpakker og store mengder stiklinger fra en rekke botaniske hager rundt i verden.

Stavanger botaniske hage


I 1983 fikk endret hagen navn til Stavanger botaniske hage, da Stavanger kommune overtok driften. I de påfølgende årene økte hagens areal til nærmere 80 dekar og flere nye samlinger ble etablert, blant annet Geografisk hage, med planter fra ulike deler av verden.

Tidlig på 2000-tallet ble samlingen i Geografisk hage utvidet med nytt materiale, særlig av trær og busker fra den sørlige halvkule. Mye av dette kom fra Arboretet på Milde (Bergen) og fra Arboretet i Hørsholm i Danmark, og stammer fra naturinnsamlinger foretatt på ulike ekspedisjoner blant annet til Chile og Australia.

Det nyeste tilskuddet i hagene er et driftsbygg, som ble tatt i bruk i 2013. Dermed har Stavanger botaniske hage endelig fått et bygg som legger til rette for effektiv, solid og moderne drift.

Dagens plantesamlinger omfatter anslagsvis 5000 planter av 3000 ulike arter og sorter. Hagens samlinger er fordelt på hovedavdelingene Urtehagen, Staudehagen, Geografisk hage og Parken.

Samlingene er registrert i en database som er tilgjengelig for publikum gjennom Hageutforskeren.

Kontaktinformasjon

Stavanger botaniske hage

Besøksadresse:

Rektor Natvig-Pedersens vei 9 4021 Stavanger

Postadresse:

Rektor Natvig-Pedersens vei 9 4021 Stavanger

Telefon:
51 50 78 61
E-post:
sbh@stavanger.kommune.no