PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Fritidstilbud for ungdom
  4. Uteseksjonen

Uteseksjonen

Kort fortalt

  • Uteseksjonen tilbyr gratis hjelp til ungdom mellom 12-25 år.

  • Uteseksjonen oppsøker enkeltungdom/grupper for å gjøre seg kjent og for å bli kjent med ungdommene i Stavanger. Vi vet at dette kan gjøre terskelen lavere for ungdom å ta kontakt ved behov.

  • Uteseksjonen tilbyr veiledning til målgruppens foresatte.

Når kan jeg få hjelp av uteseksjonen?

Du kan snakke med oss om alt. Sammen vil vi forsøke å finne ut hva som er best hjelp for deg. Du kan også snakke med oss hvis du er bekymret for en venn eller et familiemedlem. Uteseksjonen har taushetsplikt. Her kan du se noen eksempler på når ungdom tar kontakt:

- Når jeg trenger noen å snakke med
- Når jeg er trist og lei
- Når jeg krangler med noen i familien
- Når jeg synes det er vanskelig å gå på skolen
- Når jeg tenker på å ta mitt eget liv
- Når jeg lurer på noe om alkohol og andre rusmidler
- Når jeg blir mobbet
- Når jeg skader meg selv
- Når jeg synes ting i livet er vanskelig
- Når jeg bekymrer meg mye over ting
- Når jeg krangler med venner
- Når jeg trenger hjelp til å ta kontakt med offentlige kontorer som NAV, UD, Politiet, Barnevernet, UNE og videre.

Hva er uteseksjonen?

Uteseksjonen er et lavterskel hjelpetilbud til ungdom i Stavanger mellom 12 og 25 år, og til deres foresatte.

Uteseksjonen har som mål å avdekke symptomer på utvikling av problemer i ungdomsmiljøet. Dette avdekkes gjennom systematisk oppsøkende sosialt arbeid, og observasjoner i ungdomsmiljø i sentrum og i bydelene. Det overordnede målet er tidlig intervensjon, og tidlig kunne identifisere negativ utvikling hos ungdom.

Uteseksjonen er tilstede på alle kommunale ungdomsskoler i Stavanger og Johannes læringssenter, i bydelene, i sentrum og ellers hvor ungdom oppholder seg. Gjennom oppsøkende sosialt arbeid er vi mye i kontakt med ungdom, og vet derfor noe om hvordan det er å være ung i Stavanger.

Ulike tema ungdom prater med oss om kan være psykisk helse, skole, mobbing, alkohol og andre rusmidler, selvbilde og selvfølelse, hjemmeforhold, foreldre- og vennekonflikter, utfordringer i ungdomstiden og lignende.

Dersom du har noe du lurer på eller ønsker å komme i kontakt med oss, kan du ta kontakt for en uforpliktende samtale. Vi har ingen ventelister så du får rask hjelp. Vi tilbyr individuelle samtaler, familiesamtaler og foreldresamtaler. Vi kan også være en samtalepartner som kan komme med råd og veiledning i den situasjonen du er i.

Hos oss møter du engasjerte voksne med sosialfaglig utdannelse. Vi har også tverrfaglige spesialister og klinikere innenfor:

- Gestaltterapi

- Familieterapi

- Kognitiv atferdsterapi

Kontaktinformasjon

Dette er et bilde av Vibeke Lunde Steinstø i Uteseksjonen.

Vibeke Lunde Steinstø

Avdelingsleder,
uteseksjonen

Mobil:
482 82 086
E-post:
vibeke.lunde.steinsto@stavanger.kommune.no
Dette er et bilde av Thomas Gimming Stensland som jobber i Uteseksjonen.

Thomas Gimming Stensland

Sosialkurator

Skoler: VGS

Mobil:
907 62 194
E-post:
thomas.stensland@stavanger.kommune.no
Dette er et bilde av Ester Pollard Søiland i Uteseksjonen.

Ester Pollard Søiland

Tverrfaglig spesialist

Skoler: VGS

Mobil:
900 23 197
E-post:
ester.pollard.soiland@stavanger.kommune.no
Dette er et bilde av Jostein Eikeland Fossan i Uteseksjonen.

Jostein Eikeland Fossan

Sosialkurator

Skoler: VGS

Mobil:
908 09 558
E-post:
jostein.eikeland.fossan@stavanger.kommune.no
Dette er et bilde av Mathias Alijandro Orellana Undheim som jobber i Uteseksjonen.

Mathias Alijandro Orellana Undheim

Sosialkurator

Skoler: VGS

Mobil:
477 16 524
E-post:
mathias.alijandro.orellana.undheim@stavanger.kommune.no

Mariama Faal

Permisjon

Dette er et bilde av Veronica Tvedt i Uteseksjonen.

Veronica Tvedt

Sosialkurator

Skoler: Austbø, Kristianslyst, Kannik og Finnøy

Mobil:
989 00 916
E-post:
veronica.tvedt@stavanger.kommune.no
Dette er et bilde av Katrine Bjørnevoll i Uteseksjonen.

Katrine Bjørnevoll

Sosialkurator

Skoler: Lunde, Tastaveden og Kannik

Mobil:
457 30 312
E-post:
katrine.bjornevoll@stavanger.kommune.no
Dette er et bilde av Sindre Håheller Jensen i Uteseksjonen.

Sindre Håheller Jensen

Sosialkurator

Skoler: Tastaveden, Tastarustå, Kristianslyst og Finnøy

Mobil:
457 30 306
E-post:
sindre.haaheller.jensen@stavanger.kommune.no
Dette er et bilde av Maren Engelsgjerd i Uteseksjonen.

Maren Engelsgjerd

Sosialkurator

Skoler: Austbø, Lunde og Tastarustå

Mobil:
908 73 862
E-post:
maren.engelsgjerd@stavanger.kommune.no

Trine Anette Joa

Sosialkurator

Mobil:
990 97 263
E-post:
trine.anette.joa@stavanger.kommune.no
Dette er et bilde av Siv Selvik i Uteseksjonen.

Siv Selvik Helgesen

Tverrfaglig spesialist

Skoler: Hinna og Gautesete

Mobil:
481 17 772
E-post:
siv.selvik@stavanger.kommune.no
Dette er et bilde av Maricken Maria Kittelsen i Uteseksjonen.

Maricken Maria Kittelsen

Tverrfaglig spesialist

I permisjon til 1. november 2023.

Skoler: Revheim, Smiodden, Gosen og Gautesete

Mobil:
900 23 506
E-post:
maricken.maria.kittelsen@stavanger.kommune.no
Dette er et bilde av Livi Frøiland i Uteseksjonen.

Livi Frøiland

Permisjon

 

Dette er et bilde av Jan Edward Smith i Uteseksjonen.

Jan Edward Smith

Sosialkurator

I permisjon til august 2023.

Skoler: Revheim, Smiodden, Ullandhaug og Hinna

Mobil:
457 36 508
E-post:
jan.edward.smith@stavanger.kommune.no
Dette er et bilde av Lene Langeland i Uteseksjonen.

Lene Langeland

Permisjon

Brita jobber i uteseksjonen

Brita Nordahl Vervik

Sosialkurator

Mobil:
404 39 408
E-post:
brita.nordahl.vervik@stavanger.kommune.no

Kristine Elise Knutsen Larsen

Sosialkurator

E-post:
kristine.elise.knutsen.larsen@stavanger.kommune.no

Uteseksjonen i Stavanger

Besøksadresse:

Nytorget 1 4012 Stavanger

Telefon:
910 07 168

 

Uteseksjonen har ingen felles epost-adresse, men send gjerne mail til en av de ansatte i listen over. 

 

Dersom du trenger akutt hjelp tar du kontakt med politiet på telefon 02800 eller på nødnummer 112.
Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111 eller barnevernvakten på telefon 51 89 91 67.

sidetmedord.no kan du chatte anonymt med trygge voksne.