Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Fritidstilbud for ungdom
  4. Uteseksjonen

Uteseksjonen

Kort fortalt

  • Uteseksjonen er et hjelpetilbud til ungdom mellom 12 og 25 år. 
  • Uteseksjonen oppsøker enkeltungdom, eller grupper, som har behov for hjelp eller støtte, etablerer kontakt og motivere til å ta imot hjelp, gjennom individuell oppfølging eller tiltak for grupper av ungdom.
  • Uteseksjonen tilbyr veiledning til målgruppens foreldre.

Hva er Uteseksjonen?

Uteseksjonen er et frivillig hjelpetilbud til ungdom mellom 12 og 25 år og deres foreldre som bor eller oppholder seg i Stavanger.

Uteseksjonen har som mål og avdekke symptomer på problemutvikling gjennom systematisk oppsøkende sosialt arbeid og observasjoner i ungdomsmiljøer i sentrum og i bydelene. Overordnede målsetting er tidlig identifisering av negativ utvikling hos ungdom og tidlig intervensjon.

Uteseksjonen er tilstede på alle ungdomsskolene i Stavanger og Johannes læringssenter, i bydelene, i sentrum og ellers hvor ungdom ferdes. Gjennom oppsøkende sosialt arbeidet er vi mye i kontakt med ungdom og vet derfor noe om hvordan det er å være ung i Stavanger.

Ulike tema ungdom prater med oss om kan være psykisk helse, skole, mobbing, alkohol og andre rusmidler, hjemmeforhold, foreldre- og vennekonflikter, den vanskelige ungdomstiden og lignende.

Dersom du har noe du lurer på eller du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du ta kontakt for en uforpliktende samtale. Vi har ingen ventelister så du får rask hjelp. Vi tilbyr individuelle samtaler, familiesamtaler, foreldresamtaler og vi kan også være en samtalepartner som kan komme med råd og veiledning i den situasjonen du er i.

Hos oss møter du engasjerte voksne med sosialfaglig utdannelse.

Når kan jeg få hjelp av Uteseksjonen?

Du kan i utgangspunktet ta kontakt med Uteseksjonen og snakke med oss om alt. Sammen vil vi kunne finne ut hva som er best hjelp for deg. Uteseksjonen har taushetsplikt. Her kan du se noen eksempler på når ungdom tar kontakt: 

- Når jeg trenger noen å snakke med
- Når jeg er trist og lei
- Når jeg krangler med noen i familien
- Når jeg synes det er vanskelig å gå på skolen
- Når jeg tenker på å ta mitt eget liv
- Når jeg lurer på noe om alkohol og andre rusmidler
- Når jeg blir mobbet
- Når jeg skader meg selv
- Når jeg synes ting i livet er vanskelig
- Når jeg bekymrer meg mye over ting
- Når jeg krangler med venner
- Når jeg trenger hjelp til å ta kontakt med offentlige kontorer som NAV, UD, Politiet, Barnevernet, UNE og videre.

 

Kontaktinfo til ansatte i Uteseksjonen

 
Navn Telefon
Vibeke Lunde Steinstø (Avdelingsleder) 482 82 086
Mathias Undheim (VGS) 477 16 524
Veronica Tvedt (Austbø, Kristianslyst, Kannik og Finnøy) 989 00 916
Siv Selvik (St.Svithun, Hinna, Gautesete og Ullandhaug) 481 17 772
Christin Gilje (Kannik, Tastarustå og Tastaveden) 991 58 145
Siv Meland (permisjon) 907 36 439
Livi Frøiland (Smiodden, Revheim og Ullandhaug) 906 34 116
Lene Langeland (Gosen, St.Svithun, Hinna og Gautesete) 404 39 408
Thomas Stensland (VGS) 907 62 194
Mariama Faal (VGS) 906 59 590
Ester Pollard Søiland (VGS) 900 23 197
Jostein E. Fossan (VGS) 908 09 558
Mari Prytz Malmanger (permisjon) 954 23 306
Trine Anette Joa (Austbø, Lunde, Tastarustå og Finnøy) 908 73 862
Maricken Maria Kittelsen (Revheim, Smiodden og Gosen) 900 23 506

Dersom du trenger akutt hjelp tar du kontakt med politiet på telefon 02800 eller på nødnummer 112.
Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111 eller barnevernvakten på telefon 51 89 91 67.

Adresse

Uteseksjonen i Stavanger

Besøksadresse:

Nytorget 1 4012 Stavanger

Telefon:
910 07 168

Uteseksjonen har ingen felles epost-adresse, men send gjerne mail til en av de ansatte i listen over.