Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Fritidstilbud for ungdom
  4. Uteseksjonen

Uteseksjonen

Kort fortalt

  • Uteseksjonen er et hjelpetilbud til ungdom mellom 12 og 25 år.
  • Uteseksjonen oppsøker enkeltungdom, eller grupper, som har behov for hjelp eller støtte, etablerer kontakt og motivere til å ta imot hjelp, gjennom individuell oppfølging eller tiltak for grupper av ungdom.
  • Uteseksjonen tilbyr veiledning til målgruppens foreldre.

Hva er uteseksjonen?

Uteseksjonen er et frivillig hjelpetilbud til ungdom mellom 12 og 25 år og deres foreldre som bor eller oppholder seg i Stavanger.

Uteseksjonen har som mål og avdekke symptomer på problemutvikling gjennom systematisk oppsøkende sosialt arbeid og observasjoner i ungdomsmiljøer i sentrum og i bydelene. Overordnede målsetting er tidlig identifisering av negativ utvikling hos ungdom og tidlig intervensjon.

Uteseksjonen er tilstede på alle ungdomsskolene i Stavanger og Johannes læringssenter, i bydelene, i sentrum og ellers hvor ungdom ferdes. Gjennom oppsøkende sosialt arbeidet er vi mye i kontakt med ungdom og vet derfor noe om hvordan det er å være ung i Stavanger.

Ulike tema ungdom prater med oss om kan være psykisk helse, skole, mobbing, alkohol og andre rusmidler, hjemmeforhold, foreldre- og vennekonflikter, den vanskelige ungdomstiden og lignende.

Dersom du har noe du lurer på eller du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du ta kontakt for en uforpliktende samtale. Vi har ingen ventelister så du får du rask hjelp. Vi tilbyr individuelle samtaler, familiesamtaler, foreldresamtaler og vi kan også være en samtalepartner som kan komme med råd og veiledning i den situasjonen du er i.

Hos oss møter du engasjerte voksne med sosialfaglig utdannelse.

Når kan jeg få hjelp av uteseksjonen?

Du kan i utgangspunktet ta kontakt med uteseksjonen og snakke med oss om alt. Sammen vil vi kunne finne ut hva som er best hjelp for deg. Her kan du se noen eksempler på når ungdom tar kontakt. Uteseksjonen har taushetsplikt.
- Når jeg trenger noen å snakke med
- Når jeg er trist og lei
- Når jeg krangler med noen i familien
- Når jeg synes det er vanskelig å gå på skolen
- Når jeg tenker på å ta mitt eget liv
- Når jeg lurer på noe om alkohol og andre rusmidler
- Når jeg blir mobbet
- Når jeg skader meg selv
- Når jeg synes ting i livet er vanskelig
- Når jeg bekymrer meg mye over ting
- Når jeg krangler med venner
- Når jeg trenger hjelp til å ta kontakt med offentlige kontorer som NAV, UD, Politiet, Barnevernet, UNE og videre.

Liste over ansatte i uteseksjonen

Charlotte K. Larsen

915 50 066

Mathias Undheim

477 16 524

Veronica Tvedt

908 73 862

Siv Selvik

481 17 772

Christin Gilje

991 58 145

Vibecke Wagle

900 23 506

Siv Meland

907 36 439

Livi Frøiland

906 34 116

Lene Langeland

404 39 408

Thomas Stensland

907 62 194

Mariama Faal

906 59 590

Ester Pollard Søiland

900 23 197

Jostein E. Fossan

908 09 558

Mari Prytz Malmanger

954 23 306

Kim Tindeland Nesse

906 57 752

 

Kontaktinformasjon

Uteseksjonen i Stavanger

Besøksadresse:

Nytorget 1 4012 Stavanger

Telefon:
910 07 168