PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Legater
  3. Per Erling Ramslands legat

Per Erling Ramslands legat

Et legat som har til formål å støtte seriøs musikk og seriøs bildende kunst i kulturlivet

Hvem kan søke?

Formålet med legatet er å støtte seriøse kulturformål, i første rekke seriøs musikk og seriøs bildende kunst. Tilskuddsmidler fra legatets avkastning kan gis til større prosjekter og tiltak i Stavanger.

Tiltak som ikke omfattes av andre kommunale tilskudds- og/eller finansieringsordninger vil normalt bli prioritert.

Institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner i Stavanger kan søke.

Det gis ikke midler til ordinær drift og programvirksomhet samt til utdanning.

Søknadsfrist

Per Erling Ramslands legat blir ikke lyst ut i 2023.

Om Per Erling Ramslands legat

Per Erling Ramsland ble født i 1923 og døde i 1984. Han var forretningsmann og drev butikk i Øvre Holmegate. Ramsland var kunst- og kulturinteressert, og etter hans død ble Per Erling Ramslands legat for kulturlivet i Stavanger opprettet.

Per Erling Ramslands legat har en daglig leder og et styre. Kultursjefen er daglig leder, og Stavanger kommunes kommunalstyre for kultur og idrett er legatets styre. Søknader om midler behandles av legatets styre, og styret tar den endelige beslutningen om hvilke prosjekter og tiltak som får støtte.

 

Kontaktinformasjon

Jeanette Flåte Vikse

rådgiver

Økonomi, kulturarv, priser og legat 

Mobil:
51 50 86 37
E-post:
jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no