Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Legater
 3. Utdanningslegat for studerende ungdom og voksne i Stavanger

Utdanningslegat for studerende ungdom og voksne i Stavanger

Et legat som gir støtte til ungdom og voksne fra Stavanger under utdanning.

Legates tildeles først og fremst til studenter:

 • som tar kostbare utdannelser utover videregående skole med lang normert studietid og studier i utlandet der Statens Lånekasse ikke dekker alle skolepengene
 • som utmerker seg med spesielt gode karakterer eller et spesielt engasjement i fritiden
 • som får uforutsette problemer i studietiden, ved for eksempel sykdom som gjør at studiet tar lengre tid enn normalt og den økonomiske situasjonen blir vanskelig.

Det deles ut stipend årlig på 10 000 kroner som det bare er mulig å motta en gang.

Krav til deg som søker:

 • du er under 30 år
 • har hatt bostedsadresse i Stavanger de siste tre årene
 • er fulltidsstudent og minst i gang med det andre året i ditt studieforløp
 • har gyldig studiebevis
 • siste likningsattest
 • dokumentasjon på studielån fra Statens Lånekasse og
 • inntekt og formue må være under de satte grensene for at maksimalt stipend kan beholdes.

Elever i videregående skole som er i en spesielt vanskelig økonomisk situasjon kan også søke.

Søknadsfrist er 1. november.

Kontaktinformasjon

Legatkontor

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
legat@stavanger.kommune.no