Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Landbruk og havbruk

Landbruk og havbruk

Kort fortalt

 • Grønn og blå næring er satsningsområder i Stavanger.
 • Landbruks- og havbrukskontoret blir plassert ved innbyggertorget på Judaberg fra 01.01.2020.
 • Seksjonen skal bidra til å utvikle, følge opp og gjennomføre overordnede strategier og planer for utviklingen av den blågrønne sektoren i kommunen.
Mosterøy

Stavanger som landbruks- og havbrukskommune

Stavanger er en av landets fremste landbrukskommuner, og er ledende i sauehold, egg, broilerproduksjon og tomatproduksjon. Innen havbruk er kommunen ledende i etablerte næringer som fiskeoppdrett og innen nye næringer som kråkeboller.

I landbruket i kommunen er det nær 700 årsverk fordelt på mer enn 900 landbrukseiendommer. Stavanger er landets fjerde største på fiskeoppdrett, fordelt på 26 steder. Det er stor produksjon av fiskefor, og et stort lakseslakteri. Det foreligger planer for at midler frå havbruksfondet, skal brukes i næringsutviklingssatsingen.

Kontorets hovedoppgaver

Landbruk og havbrukskontoret vil ha følgende hovedoppgaver:

 • Ansvar for forvaltning innen særlovsområdet og tilskuddsordninger
 • Veterinærtjeneste
 • Oppgaver relatert til særlovsområdet for landbruk
 • Utvikling og innovasjon innen blågrønn sektor
 • Samarbeid med næringsutviklingsaktører og bransjeorganisasjoner
 • Samarbeid med utdannings- og forskningsmiljøer

I tillegg ivaretar vi oppgaver innen reiseliv og statlige støtte- og finansieringsordninger innen landbruket.

Organisering av kontoret

Landbruks- og havbrukskontoret er administrativt plassert under Næringsavdelingen. Kontoret ledes av en landbrukssjef, og har fire årsverk som rådgiverstillinger.

Kontaktinformasjon

Geir Helge Rygg

Landbrukssjef

Telefon:
51 72 02 65
E-post:
geir.helge.rygg@rennesoy.kommune.no