PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger
  4. Endring i styrerforholdene

Endring i styrerforholdene

Kort fortalt

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. 

Ved endring i styrerforholdene må den som har bevillingen straks søke om godkjenning av ny styrer og/eller stedfortreder. 

Du må legge ved bekreftelse på at ny styrer/stedfortreder har bestått kunnskapsprøven. Dersom du søker om å få godkjent ny styrer, må det også sendes inn bekreftelse på bestått etablererprøve. Du må også legge ved dokumentasjon fra revisor eller ekstern regnskapsfører på at styrer/stedfortreder er ansatt i virksomheten. 

Saksbehandlingstiden er normalt to måneder. 

Søknadsskjema for endring i styrerforholdene. 

Kontaktinformasjon

Juridisk avdeling

Besøksadresse:

Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
bevilling@stavanger.kommune.no