PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger
  4. Salgs- og skjenketider

Salgs,- skjenke- og serveringstider

Skjenketid innendørs

§ 1 Skjenketid 

§ 1-1 Alminnelig skjenkebevilling (puber, barer, restauranter).

Skjenketiden for alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) er fra kl. 10.00 til kl. 01.30 med stengt kl. 02.00, med unntak av søndager og helligdager hvor skjenketiden er fra kl. 13.00 til kl. 01.30 med stengt kl. 02.00.

Skjenketiden for alkoholgruppe 3 (brennevin) er fra kl. 13.00 til kl. 01.30, med stengt kl. 02.00 alle dager.

§ 1-2 Nattklubber

Skjenketid for alkoholgruppe 1, 2 og 3(øl, vin og brennevin) er fra kl. 20.00 til kl. 03.00, med stengt kl. 03.30 alle dager.

Skjenketid utendørs

§ 1-3 Skjenketid utendørs

Mandag – lørdag kl.10 – kl. 01.00, stengt kl. 01.30.

Søndag og øvrige helligdager kl.13.00 – kl. 24.00 stengt kl. 00.30.

Øvrige bestemmelser

§ 1-4 Turbåter

Turbåter i fart kan starte skjenkingen ved kai 1 time før avreise, med skjenkeslutt ved kai 1 time etter turens slutt, dog ikke utover skjenketiden som følger av punkt 1.1.

2 § 1-5 Ambulerende skjenkebevilling

Ambulerende skjenkebevilling har skjenketid til klokken 03.00, med stengt kl. 03.30 alle dager. Dette gjelder kun i lokalet der arrangementet foregår, ikke i tilliggende lokaler, og kun for skjenking til deltakerne i det lukkede arrangementet.

§ 1-6 Skjenkebevilling for en enkelt anledning

Skjenkebevilling for en enkelt anledning følger skjenketidene til § 1-1 og 1-3.

Salgstid

§ 2 Salgstid

§ 2-1 Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 (inneholdende alkohol over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol) kan skje fra kl. 08.00 alle dager hvor salg er tillatt.

§ 2-2 Salg og utlevering alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje frem til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før søndager og helligdager, med unntak av dagen før Kristi himmelfartsdag hvor salg kan skje frem til kl. 20.00.

§ 2-3 Salget må være registrert i kassen før salgstidens slutt.

Åpningstider for serveringssteder

§ 3-1 Serveringssteder uten alkoholskjenking kan gis anledning til å holde åpent til kl. 04.00. Alle slike serveringssteder skal holdes lukket fra kl. 04.00 til kl. 06.00.

§ 3-2 Serveringsstedene fastsetter selv sine åpningstider innenfor det tidsrom de har fått tillatelse til å holde åpent.

§ 3-3 Bestemmelsen gjelder ikke for kiosker og bensinstasjoner utenfor sentrum. Disse kan holde åpent hele døgnet.

Med sentrum menes området som i reguleringsplanen som gjelder for Stavanger som er definert som indre sentrum, se vedlagt kart.

§ 3-4 Dersom særlige hensyn tilsier det, kan man fastsette kortere serveringstid enn det som fremgår av punkt 1 og 2.

Kontaktinformasjon

Juridisk avdeling

Besøksadresse:

Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
bevilling@stavanger.kommune.no