PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger
  4. Uteservering

Uteservering

Kort fortalt

  • Ønsker du å etablere en uteservering på offentlig grunn i Stavanger kommune må det søkes om å få leie areal. 
  • Serverings- og skjenkesteder kan etter søknad få bevilling på privat eller kommunalt uteareal.
Uteservering

Uteservering

Ønsker du å etablere en uteservering på offentlig grunn i Stavanger kommune må det søkes om å få leie areal. Det samme gjelder dersom allerede har en leieavtale og ønsker å utvide uteservering.

Retningslinjene kan du lese nedenfor:

 

Slik søker du om uteservering

En søknad skal inneholde kart eller bilde med avgrensing, møbleringsplan og en konseptbeskrivelse. Stavanger kommune vurderer hver søknad individuelt. Det vurderes blant annet hvordan uteserveringen tilpasses forholdene på stedet, trafikksikkerhet, fremkommelighet for varelevering og utrykningskjøretøy, universell utforming og estetikk.

I tillegg kan flere tiltak i forbindelse med uteservering være søknadspliktige i henhold til Plan- og bygningsloven. For aktuelle tiltak må det søkes Byggesaksavdelingen etter inngått leieavtale med Stavanger kommune.

Møbleringsplan med parasoller, markiser, gjerder eller annet skal alltid godkjennes av Stavanger kommune. Endringer på allerede etablerte uteserveringer skal godkjennes på lik linje.

Søk om uteservering her:

Har virksomheten skjenkebevilling?
Leieperiode?

Hvor lang tid tar det før søknaden blir behandlet?

Saksbehandlingstiden for søknader om uteservering er normalt 2-4 måneder. 

Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt søknaden er fullstendig.

Når søknaden er fullstendig, sendes den til uttalelse til politiet og oppvekst og levekår.

Behandlingstiden kan bli lenger dersom de offentlige etatene har bemerkninger til saken, eller dersom du gjør endringer underveis i saksbehandlingen.

Leie av uteareal?

For leie av uteareal på kommunale eiendommer, kan du kontakte torgansvarlig i Stavanger kommune, Kathrine Sørnes.

Kontaktinformasjon

Juridisk avdeling

Besøksadresse:

Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
bevilling@stavanger.kommune.no