Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger
  4. Uteservering

Uteservering

Kort fortalt

  • Serverings- og skjenkesteder kan etter søknad få bevilling på privat eller kommunalt uteareal.

Dette må du gjøre før du søker om uteservering

Du må dokumentere at du har tillatelse til å bruke arealet fra grunneier. Dersom Stavanger kommune er grunneier, må du sende søknad om leie av areal.

Slik søker du om uteservering

Du fyller ut og sender inn søknad om uteservering. Politi, bevilling og byplan får søknaden til uttalelse. Høringsfristen er satt til tre uker. En eventuell leiekontrakt inngås etter høringsfristens utløp.

Uteservering
Uteservering

Hvor lang tid tar det før søknaden blir behandlet?

Saksbehandlingstiden for søknader om uteservering er normalt 2-4 måneder. 

Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt søknaden er fullstendig.

Når søknaden er fullstendig, sendes den til uttalelse til politiet og oppvekst og levekår.

Behandlingstiden kan bli lenger dersom de offentlige etatene har bemerkninger til saken, eller dersom du gjør endringer underveis i saksbehandlingen

Hvilke regler gjelder for uteservering?

• Veileder for uteservering, (pdf 2,2 mb)
• Vilkår for uteservering, (pdf 32 kb)

Kontaktinformasjon

Juridisk avdeling

Besøksadresse:

Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
bevilling@stavanger.kommune.no