Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Stavanger kommunes vekstfond
  4. Vekstfond2020

Vekstfondet: 5,7 mill. kr. utlyst

Stavanger kommune åpner for prosjektsøknader til Vekstfondet. Frist for innsending av digital søknad er 18. mai 2020.

Stavanger kommunes vekstfond ble opprettet i 2017, og det er nå i 2020 vedtatt å lyse midler innenfor en ramme på 5.700.000 kr. Midlene er et strategisk virkemiddel som skal bidra til omstilling i næringslivet, med vekt på nye arbeidsplasser, verdiskaping og en smartere by.

Kriterier for prioriteringer av prosjekter

Digitalisering, klima og helse er globale utfordringer, som løses i fellesskap. For næringslivet ligger det her store mulighet for verdiskaping. Offentlig sektor trenger bærekraftige løsninger for å tilby bedre offentlige tjenester til innbyggere. Vekstfondet har derfor prioritert fire innsatsområder:

  • · Digital infrastruktur
  • · Velferd og folkehelse
  • · Miljø og klima
  • · Attraktivitet, inkludert kultur og mat

Kommunen vil prioritere langsiktige tiltak som styrker innovasjonsevnen i de fire definerte innsatsområdene. Vekstfondet prioriterer fortrinnsvis større satsinger framfor mindre prosjekter.

Hvem kan søke midler fra Vekstfondet?

Vekstfondet er åpent for søknader fra alle aktørgrupper: næringsliv, akademia, sivilt samfunn og offentlig sektor. Prosjekter hvor aktørgrupper samarbeider vil bli prioritert.

Her finner du: Retningslinjer for Vekstfondet.

Dersom du vurderer å søke Vekstfondet nå, kan det være nyttig å ta en kikk på tidligere saksdokumenter og vedtak i Stavanger formannskap i saken:

Orientering og vedtak om utlysning 17.3.2020.

Tildelinger 10.1.2019 - 6.9.2018 - 8.6.2017 -- 4.5.2017 - 10.11.2016

Søknadsskjema

Her finner du elektronisk søknadsskjema til Vekstfondet.

Husk søknadsfrist 18. mai 2020. Har du spørsmål som ikke blir besvart i utlysningsteksten eller i Retningslinjer for Vekstfondet, kan du kontakte næringsavdelingen på epost.

Kontaktinformasjon

Anne Woie, næringssjef

Anne Woie

næringssjef

Mobil:
995 12 623
Telefon:
51 50 73 48
E-post:
anne.woie@stavanger.kommune.no
Jonas Jørstad

Jonas Jørstad

rådgiver

Mobil:
458 54 789
Telefon:
51 71 47 89
E-post:
joj@stavanger.kommune.no