PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. 170 flyktninger trenger praksisplass

170 flyktninger trenger praksisplass

Flyktningtjenesten i Stavanger kommune jobber for fullt med bosetting og integrering, og inkludering i arbeidslivet er en sentral del. Nå trengs det flere jobber, innen blant annet IT, administrasjon og regnskap til høyt utdannede ukrainere.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Bildet viser Janne Rage og Tor Arne Hartvigsen som står ved siden av hverandre i  trappen i kontorlokalene til flyktningtjenesten.

Janne Rage, fagleder for jobb-teamet og Tor Arne Hartvigsen, virksomhetsleder hos flyktningtjenesten inviterer til dugnad for flere praksisplasser.

Det ble bosatt 715 flyktninger i 2022, og arbeidet fortsetter i høyt tempo også i år. Kommunestyret har vedtatt å bosette 770 flyktninger i 2023. Mange av disse skal ut i praksis i arbeidslivet som en del av introduksjonsprogrammet i regi av kommunen.

– Det er opprettet mye spennende samarbeid med bedrifter og virksomheter på tvers av ulike sektorer og fagområder. Mange deltakere står nå i posisjon til å få lønnet arbeid etter intro-programmet er slutt, forteller virksomhetsleder ved flyktningtjenesten, Tor Arne Hartvigsen, samtidig som over 170 deltakere nå trenger praksisplass de neste månedene.

Trenger flere praksisplasser i IT, administrasjon og regnskap

Flyktningtjenesten bruker kommunens egne tjenesteområder innen helse, velferd, skole og barnehage som kvalifiseringsarena gjennom arbeidspraksis.

– I privat sektor er det spesielt bedrifter innen olje og gass, industri og produksjon, salg og service og hotellnæringen som har bidratt med praksisplasser og arbeid, forteller Janne Rage, fagleder for jobb-teamet i flyktningtjenesten.

Blant de ukrainske flyktningene, som nå utgjør størsteparten av deltakerne i introduksjonsprogrammet har mange utdannelse og yrkeskompetanse også innen andre sektorer. Derfor etterlyser Rage og Hartvigsen et bredere spekter av jobber, innen kontor, administrasjon, IT og regnskap.

De ønsker også flere jobber innen praktiske yrker som renhold, kantine, renovasjon, drift, transport, logistikk, vedlikehold, park og anlegg.

 Flere får lønnet arbeid etter praksis

I 2022 ble det etablert 176 praksisplasser, hvor 130 av dem kom til de siste seks månedene. Målet er at praksis skal kvalifisere til lønnet arbeid, og minst 35 deltakere har nå fått tilbud om ansettelse. Dette tallet vil øke i månedene fremover, tror Hartvigsen.

– Vi opplever at næringslivet er veldig positive, de åpner dørene, og ringer oss for å tilby praksisplasser. Frivilligheten har også virkelig stilt opp for deltakere uten språkkompetanse, sier Rage.

Rage og Hartvigsen håper det store engasjementet de opplever hos mange arbeidsgivere rundt den store gruppen med ukrainere, vil ha ringvirkninger til alle de andre språkgruppene av flyktninger som kommer til byen.

Måtte bygge opp virksomheten igjen

Internt måtte flyktningtjenesten selv sette i sving et stort apparat for å rekruttere nye medarbeidere i april 2022. Ansatte hadde blitt redusert fra 77 til 52, og antall deltakere i introduksjonsprogrammet var nede i under 200. Våren 2022 brøt krigen ut i Ukraina, og virksomheten har oppbemannet igjen med mer enn 30 midlertidige stillinger.

Mer enn 1150 flyktninger er nå under oppfølging, og av dem rundt 520 deltakere i introduksjonsprogrammet.

– Toppen er ikke nådd ennå, forteller Hartvigsen.

Kontaktinformasjon. Janne Rage, fagleder for jobb-teamet hos flyktningtjenesten. Tlf. 932 49 047