PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Årsrapport 2018

Årsrapport 2018: Vekst og optimisme på vei mot nye Stavanger

Mange piler peker i riktig retning i regionen. Kommunen legger fram gode resultater og arbeidet med ny kommune går på skinner. - Det jobbes innovativt og godt på mange områder i Stavanger, men vi må fortsatt jobbe med utfordringene innen inkludering og oppvekstvilkår, sier direktør Gunn Claire Westad.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Vågen i Stavanger.

Kommunens årsrapport for 2018 er nå lagt fram. Rapporten tegner også i år et bilde av en kommune i endring - i en region der arbeidsledigheten er halvert de siste to årene. Det er selvsagt utfordrende å trekke fram høydepunkter fra et års drift i en så stor organisasjon som Stavanger kommune, men Westad trekker fram to områder som ekstra spennende i året som gikk:  

- Vi har snakket mye om forbedring, forenkling og fornying av kommunen de siste årene. I 2018 tok vi et viktig skritt i riktig retning gjennom samarbeidsprosjektet Digi Rogaland. Dette prosjektet skal forenkle arbeidet internt i kommunen og skape enklere kontakt med innbyggerne, sier hun.  

I 2018 var Stavanger den første kommunen i Norge som testet den nye anskaffelsesprosedyren innovasjonspartnerskap.

- Det er inngått partnerskapskontrakter med to leverandører om utvikling av en aktiviseringsrobot og en smartrullator med brukertilpassede applikasjoner. Målet er at disse to produktene skal gjøre brukere på korttidsopphold i sykehjem mer fysisk aktive og selvhjulpne, forteller direktøren. 

Klimamål 

Det andre området som vil prege Stavanger i årene som kommer er de nye og ambisiøse klimamålene.  

- Bystyret har vedtatt en meget ambisiøs klima- og miljøplan der målet er å redusere klimagassutslippene med 80 % innen 2030. Denne utfordringen har en rekke kommunale avdelinger kastet seg over allerede, og vi opplever stor vilje og kreativitet på feltet, sier direktøren.  

Inkludering 

I fjor satte rådmann Per Kristian Vareide for alvor problemene rundt barnefattigdom og sosial ulikhet på dagsorden. Inkludering blir fortsatt et viktig stikkord i årene som kommer.  

- I 2018 prioriterte vi en rekke tiltak for å inkludere flere barn i barnehage, skole og på fritidsarenaer. Områdesatsningene i bydeler med levekårsutfordringer er sentrale virkemidler og vil fortsette i tiden som kommer, sier direktør Westad, og viser til områdesatsningene i Hillevåg og på Storhaug. 

Politisk behandling 

Årsrapporten og årsregnskapet skal behandles i kontrollutvalget 30. april, kommunalstyret for finans 29. april, formannskapet 9. mai og bystyret 27. mai. 

Gå til årsrapporten

Pressekontakt:  
Gunn Claire Westad, direktør 
Mobil: 951 02 811 
Telefon: 51 91 20 29