PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Opp mot 60 aktører søkte om midler til nye digitale og tverrfaglige samarbeid

Opp mot 60 aktører søkte om midler til nye digitale og tverrfaglige samarbeid

Stavanger kommune og Filmkraft gratulerer Kristoffer Alberts og Liv Runesdatter med prosjektmidler til hvert sitt nye digitale og tverrfaglige samarbeid. Utlysningens totalbeløp på kr 300.000 fordeles mellom disse.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Bilde av Liv Runesdatter

Liv Runesdatter
Foto: Steinar Engelsen

Hele 19 søknader kom inn, som til sammen utgjorde en søknadssum på rundt 6,2 millioner kroner.

- Både antall søkere og bredden på søknadene viser at utlysningen traff en nerve og et behov i kulturfeltet, sier prosjektleder Helene Ødegaard. Søknadene ble vurdert av samarbeidspartnerne Filmkraft AS, kulturavdelingen og smartbyavdelingen.

Kortfilm og digitalt rom for kunstformidling

Fra søknadene kan vi lese at allerede utviklede ideer endelig kan realiseres, samtidig som vi finner helt nye samarbeid, som nok ikke hadde oppstått uten endringene som koronapandemien har skapt.

Begge de utvalgte prosjektene representerer nye konstellasjoner vi tror vil bære frukter for videre samarbeid. Gjennom prosjektene sysselsettes både enkeltkunstnere og fagarbeidere fra den audiovisuelle bransjen, samtidig som publikum tilbys spennende kulturelle opplevelser.

I kortfilmprosjektet Fugler involveres det en hel rekke kunstnere, i tillegg til fagarbeidere fra filmbransjen. Sammen med Hinterland og kammerensemblet Song Circus inviterer Runesdatter oss inn i et spennende univers. Hun har studert fuglelivet på fem kystnære og værutsatte steder i Rogaland, og våren 2018 dokumenterte hun fuglenes aktivitet i form av lydopptak. Fuglelydene brukes som utgangspunkt for nye musikalske verk, for fortellinger og for undervisningsmateriell rettet mot barn og unge.

Prosjektet Access All Areas engasjerer er bredt spekter av kulturarbeidere på tvers av kulturuttrykk og landegrenser. Koreograf Hagit Yakira, fotograf Inge Schreuder-Lindløv og produsent og komponist Kristoffer Alberts skal sammen skape et verk som jevnbyrdig kombinerer dans, musikk og bilder. Målet med prosjektet er at det i størst mulig grad skal gi publikum en følelse av å være involvert, og gi en følelse av å være en del av kunsten og være en del av et bybilde.

Bilde av Kristoffer Alberts
Kristoffer Alberts
Foto: Mikkel Cappelen Smith

Samarbeidet bak utlysningen

Allerede i løpet av den første uken etter at regjeringen hadde vedtatt restriksjoner for samfunnet vårt, var kommunen i dialog med kulturaktørene for å høre hvilke behov de hadde, og for å drøfte hvordan de best kunne løses. Mulighetene for nye samarbeid, som igjen kunne legge et godt grunnlag for videre bransjebygging, var opplagte. Stavanger kommune tok derfor kontakt med Filmkraft for å høre om det var vilje til å prøve ut et samarbeid om en felles utlysning.

- Filmkraft er veldig fornøyd med samarbeidet rundt dette tiltaket. I en utfordrende tid har det vært viktig for filmsenteret å finne alternative måter å bidra til å holde våre filmarbeidere i aktivitet på. Spesielt fornøyde var vi med invitasjonen til tverrfaglig samarbeid fordi vi ønsker å stimulere bransjen til å knytte nye spennende relasjoner på tvers av kulturuttrykk, sier Marie Fuglestein Lægreid og Anne Lærdal fra Filmkraft.

Evaluering av tilskuddsordninger

- Kulturfeltet må tenke nytt – og det må også kommunen tørre. Denne utlysningen responderte på uttalte behov i feltene. Nå får vi muligheten til å kartlegge og evaluere hvordan utlysningen fungerte og hvorvidt dette er noe å jobbe videre med mot høsten, sier Ødegaard.

Arbeidet blir en del av en allerede pågående evaluering av kommunens kulturtilskudd, som beskrevet i kulturplanen.

Kontakt

Profilbile av Helene Eiliott

Helene Ødegaard

rådgiver for smartbyavdelingen
scenekunst, film, internasjonale kulturprosjekt og kulturorganisasjoner 

Mobil:
450 28 785
E-post:
helene.odegaard@stavanger.kommune.no