PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Dom har falt i ankesak

Dom har falt i ankesak

Stavanger kommune er i Gulating lagmannsrett enstemmig frifunnet i «Nora»-saken.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Kommunedirektør Per Kristian Vareide sier dette i en kommentar:

-For oss har det vært viktig å få avklart prinsipielle juridiske spørsmål. Det har vi fått. Vi forholder oss til dommen, men skulle ønske den tok stilling til om de materielle vilkårene for erstatning er oppfylt. Fordi det var Stavanger kommune som anket saken har vi besluttet å betale saksomkostningene for «Nora».

Gikk til sak mot kommunen

«Nora» gikk for ett år siden til sak mot Stavanger kommune for å få erstatning og oppreisning for unnlatt omsorgsovertagelse og manglende oppfølging i oppveksten fra kommunens side. Tingretten fant det sannsynliggjort at ansatte i Stavanger kommune i to perioder hadde utvist uaktsomhet. Stavanger kommune ble i Sør-Rogaland tingrett 9. desember 2021 dømt til å betale henne 1.702.384 kroner i erstatning. Kommunen ble frifunnet for kravet om oppreisningserstatning.

Enstemmig frifinnelse i lagmannsretten

Fordi Stavanger kommune mente dommen reiste flere medisinske og juridiske spørsmål, ble dommen anket til lagmannsretten den 5. januar 2022. 16. desember var det klart at Stavanger kommune ble frifunnet i lagmannsretten. Lagmannsretten har kommet til at et krav mot Stavanger kommune er foreldet. Dommen var enstemmig.

-Det var en vanskelig beslutning å anke saken, men vi mente det var riktig å gjøre det for å sikre rettferdighet og likebehandling av slike saker. Stavanger kommune har forståelse for at «Nora» har hatt en vanskelig oppvekst, og at det kan være tøft å møte kommunen i rettsapparatet. Juridiske spørsmål må likevel avklares i retten, sier Vareide.

Har ikke lenger oppreisningsordning

I dag blir erstatningskrav mot kommunen for «tapt barndom» vurdert etter skadeerstatningsloven § 2-1. Hvis kommunen og den som fremmer kravet ikke kommer til enighet, må saken avgjøres i rettsapparatet. Tidligere hadde kommunen en politisk vedtatt oppreisningsordning for personer som ble utsatt for overgrep og omsorgssvikt mens de var plassert i institusjon eller fosterhjem før 1. januar 1993. Ordningen ble avviklet i 2017.