PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Eldrerådene i ni byer møttes til storbykonferanse

Eldrerådene i ni byer møttes til storbykonferanse

Storbykonferansen for eldreråd ble i forrige uke arrangert i Bergen.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

FELLES SAK: Eldreåd fra ni norske byer var representert på Storbykonferansen. Foto: Kristin Hauge Klemsdal

FELLES SAK: Eldreråd fra ni norske byer var representert på Storbykonferansen. Fra Stavanger deltok leder Rolf Amundsen og nestleder Bjørn Solbjørg (foran) og Martha Gudmestad (annen rad). Foto: Kristin Hauge Klemsdal
Bergen kommune

På Storbykonferansen for eldreråd møtes eldrerådene fra de ni største byene i Norge; Bergen, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Tromsø og Trondheim. I år var det Bergen kommunes tur til å invitere til konferanse.

Fra 12.-14. juni har 42 representanter for eldrerådene diskutert aktuelle saker, på forelesninger om ny kommunelov, om arbeidene med forskrifter til lovene og om hverdagsaktivitet og aldersvennlige byer. I tillegg har det vært tid til kulturelle innslag, Bergen shantykor var et høydepunkt, god mat og sosialt samvær.

Storbykonferansen vedtar uttalelser om tema som er viktig for eldres hverdag og levekår.
I år vil representantene

  • sende innspill til de nye forskriftene for eldreråd, blant annet med ønsker om mer opplæring og at kravet om at alle saker som har betydning for eldres levekår skal behandles i eldrerådet beholdes fra den nåværende lov for eldreråd.
  • kreve at tannlege kommer inn i egenandelsordningen for pensjonister.
  • komme med forslag om hvordan kommunene kan legge bedre til rette for mestring av egen hverdag og dermed for livskvalitet. Blant annet gjennom dagtilbud med fysisk aktivitet, veiledning om ombygging av bolig i henhold til universell utforming og forebygging av ensomhet og psykiske lidelser.
  • kreve en bedre organisering og finansiering av samhandlingsreformen, bedre kommunikasjon mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og at det utdannes nok fagfolk til kommunehelsetjenesten
  • kreve en evaluering av pensjonsreformen og at pensjonistforeningene får tilbake forhandlingsretten.

Neste års konferanse blir arrangert i Tromsø, 4.-6. juni. 

Tekst: Ragnhild Hvoslef Krüger, Bergen kommune