PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. En styrket organisasjon

En styrket organisasjon

Koronapandemien har preget Stavanger kommune også i 2021. Snaut 200 000 PCR-tester er gjennomført, og nesten hele befolkningen er vaksinert i to omganger i løpet av året. En formidabel innsats av medarbeidere og ledere, og et godt samarbeid med folkevalgte og andre aktører, har vært avgjørende for å lykkes - sammen - med å skape en nær, åpen og nyskapende kommune!

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Sykepleier vaksinerer en innbygger

Foto: Marie Von Krogh

Årsrapporten for Stavanger kommune er nå lagt frem.

Stavanger kommune har gode økonomiske resultater. Kommunen fikk et netto driftsresultat på 988 millioner kroner. Dette tilsvarer 7,6 prosent av driftsinntektene og er betydelig høyere enn det budsjetterte netto driftsresultatet, som var på 3,2 prosent. Årsakene er høyere skatteinntekter enn forventet, statlig korona-kompensasjon på slutten av året, lavere pensjonsutgifter og forsinket framdrift på investeringene. Gjelden, målt som andel av inntektene, er redusert. Egenkapitalen er styrket og gir et økt handlingsrom på kort sikt.

En handlekraftig organisasjon – preget av pandemi

Også 2021 har vært preget av skiftende og tidvis høyt smittetrykk. I løpet av året har kommunen vaksinert nesten hele befolkningen.

Strenge smitteverntiltak og begrensninger i fritidstilbud har ført til at mange barn og unge i perioder har mistet deler av sitt sosiale nettverk og fått redusert læringen sin. Tiltakspakken KADÅITTEPÅ er satt i gang for å bøte på noen av konsekvensene av pandemien for denne gruppen. Organisasjonen har vist stor evne til å tilpasse tjenestetilbudet i takt med endringene i pandemien.

Innbyggerne i Stavanger er fornøyde med måten kommunen har informert om koronasituasjonen på og mange melder om høy grad av tilfredshet med kommunens tjenester gjennom brukerundersøkelsene.

– Årsrapporten for 2021 viser at Stavanger kommune er en handlekraftig og sterk organisasjon som jobber målrettet for å realisere kommunens satsinger på gode hverdagsliv, regionmotoren og grønn spydspiss. Koronapandemien vil fortsatt prege samfunnet, næringslivet og kommunen. Når vi i tillegg står midt oppe i en humanitær krise i Europa, vil det være avgjørende å bygge videre på handlekraften og styrken kommunen har vist gjennom pandemien, sier konstituert kommunedirektør Gunn Claire Westad.

Årsrapporten for 2021 vil bli behandlet i formannskapet 12. mai og kommunestyret 23. mai.

Kontaktpersoner for media:

Konstituert kommunedirektør, Gunn Claire Westad, mobil 951 02 811
Direktør økonomi og organisasjon, Kjartan C. Møller, mobil 900 80 756