PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Finale i Smartbytalenter

Smarte ungdommer gjør byen bedre

Hva skjer når 22 ungdomsskoleelever med stort læringspotensial takler fire smartby-utfordringer? Dette skoleåret har en gruppe elever hatt en litt annerledes skoledag en dag i måneden. Resultatet er gode ideer og motiverte elever.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Gruppen som har jobbet med en interaktiv skjerm i sentrum presenterer hvordan skjermen kan hjelpe innbyggere og turister å oppleve nye side av Stavanger sentrum.

Gruppen som har jobbet med en interaktiv skjerm i sentrum presenterer hvordan skjermen kan hjelpe innbyggere og turister å oppleve nye side av Stavanger sentrum.
Foto: Stavanger kommune

Stavanger er allerede en ledende smartby i Norge, men for å bli enda smartere i framtiden trenger vi smarte og kloke folk som kan være med å løse de store samfunnsproblemene byen står ovenfor. I prosjektet Smartbytalenter kobler vi for første gang sammen elever med stort læringspotensial og utfordringer Smartbyen Stavanger jobber med å løse. Prosjektet er en del av Stavanger kommunes satsning på elever med stort læringspotensial. 

Elevene presenterer prosjektet "Hvordan engasjerer vi ungdom i byutvikling?"
Elevene presenterer prosjektet "Hvordan engasjerer vi ungdom i byutvikling?"
Foto: Stavanger kommune

Finne problemer – presentere løsninger

Forrige uke hadde elevene den siste samlingen og presenterte prosjektene sine foran lærere, skoleledelse og familie til stor begeistring. Det siste året har elevene jobbet i fire grupper med problemer de selv har vært med å definere. Dette er løsningene de har jobbet fram:

  • En app for ungdom, til ungdom som gjør det enklere å involvere seg i byutvikling der ungdommer blant annet kan stemme på prosjekter og planer som blir lagt fram. 
  • Spar på sykkel, en app som gjør det enkelt å finne trygge og gode sykkelruter dit du skal. Du får også poeng basert på hvor mye du sykler som kan tas ut i verdikuponger og bruke i sentrum. 
  • Innbyggerportal, en trykkskjerm i sentrum som gjør det enklere å oppdage nye steder i byen. 
  • Vindussensor med temperaturmåler som sier ifra når du har luftet lenge nok for å opprettholde en gitt temperatur i hjemmet. Dette skal hjelpe folk å unngå å sløse med energi som går rett ut av vinduet igjen.  

Arnstein Molvik deltar i Smartbytalentene og viser fram en prototype av vindussensoren gruppen jobber med.
Arnstein Molvik deltar i Smartbytalentene og viser fram en prototype av vindussensoren gruppen jobber med.
Foto: Stavanger kommune

Inspirert av gründermiljøet

Gjennom skoleåret har elevene gått fra blanke ark til prototyper og uttestede konsepter. Programmet er inspirert av gründermiljøet og prosessen fra å oppdage og forstå et problem, komme opp med ideer som løser problemet, teste ideene og justere underveis. 

- En viktig del av læringen for elevene har vært at det ikke finnes ett riktig svar, men det handler om å akseptere at en ikke alltid vet alt selv, og det er greit. De har vært ute og intervjuet folk på gaten, venner og familie for å forstå problemene de jobbet med bedre, sier prosjektleder og talentveileder Anne Maren Meland. 

Av læringen som har kommet ut av intervjuer og samtaler med mentorer har elevene utviklet prototyper og konsepter som er med å løse utfordringene de har tatt fatt i. 

Gruppen som har jobbet med en interaktiv skjerm i sentrum presenterer hvordan skjermen kan hjelpe innbyggere og turister å oppleve nye side av Stavanger sentrum.
Gruppen som har jobbet med en interaktiv skjerm i sentrum presenterer hvordan skjermen kan hjelpe innbyggere og turister å oppleve nye side av Stavanger sentrum.
Foto: Stavanger kommune

Nye utfordringer motiverer

Elever med stort læringspotensial er en svært sammensatt elevgruppe. Elevene som havner i denne kategorien besitter faglige evner på et markant høyere nivå enn sine jevnaldrende og har behov for utfordringer som utnytter disse evnene. Som en del av kommunens satsning på denne elevgruppen har det blitt jobbet med kompetanseheving hos lærere, og ansatt en egen talentveileder. Det er også utarbeidet en veileder for elever med stort læringspotensial. 

- Tilbakemeldingene fra elevene, foreldre/foresatte og lærere har vært svært positive gjennom hele programmet. Vi hører at elevene kommer tilbake med mer energi og høyere motivasjon. Da har vi gjort noe riktig, sier Meland.  

I tillegg til nye faglige utfordringer har også elevene møtt andre likesinnede fra andre skoler. Dette har vært med å skape en arena der ungdommene blir bedre kjent og får utfolde seg kreativt og faglig sammen med andre.

Skolesjef Jørn Pedersen takker elevene for innsatsen og deler ut diplomer.
Skolesjef Jørn Pedersen takker elevene for innsatsen og deler ut diplomer.
Foto: Mhd Saleh Sarhan

Byutvikling, ka e det for någe?  

Gjennom programmet har elevene blitt bedre kjent med Stavanger som smartby og nye arbeidsmetoder i arbeidslivet. Gjennom foredrag, arbeid og dialog har programmet gitt god læring til både elevene og kommunen. 

- Det kom tidlig fram at mange av ordene og utrykkene som er hverdagskost for oss som jobber i kommunen ikke er like enkle å forstå for ungdommen. Stavanger kommune jobber for å kommunisere klart og tydelig, så her fikk gode innspill på hvor vi kan bli bedre for å engasjere flere ungdommer, sier kommunikasjonsrådgiver i Smartbyen Inger Hanne Vikshåland som har vært med å utforme programmet. 

Særlig gruppen som jobbet med medborgerskap og byutvikling fikk bryne seg på kommunale utrykk. I filmen under kan dere se hva klassekameratene svarte på spørsmål om hva byutvikling er. 

Veien videre

Dette er første gang et prosjekt mellom smartbyen og elever med stort læringspotensial har blitt gjennomført. Fram mot neste skoleår skal prosjektet evalueres og veien videre skal bli planlagt. Så langt sitter vi igjen med svært positive erfaringer. 

Ideene elevene har jobbet med er ikke ferdig utviklet, men flere ønsker å fortsette å videreutvikle konseptene sine.