PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Flere skal jobbe heltid i Stavanger kommune

Flere skal jobbe heltid i Stavanger kommune

Onsdag denne uken sparket ordfører Kari Nessa Nordtun i gang prosjekt Heltidskultur i Stavanger kommune. Prosjektet er en del av en satsing som skal vare helt frem til 2030.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Ordfører Kari Nessa Nordtun på scene.

Ordfører Kari Nessa Nordtun åpnet konferansen som markerer startskuddet for prosjekt Heltidskultur i Stavanger kommune.

Målet er å få flere til å jobbe heltid, særlig innenfor turnusbaserte virksomheter i helse og omsorgssektoren, hvor behovet for arbeidskraft er størst.  Satsingen starter derfor først i helse- og omsorgssektoren og vil etter hvert utvides til hele kommunen.

 – I Stavanger kommune velger vi at heltid skal være normalen og deltid unntaket, og vi velger med det et bærekraftig arbeidsliv, trygghet og forutsigbarhet for både ansatte og brukere, sa ordfører Kari Nessa Nordtun i sin åpningstale.Mindre enn halvparten jobber heltid i dag

I helse og velferd i Stavanger kommune jobber mindre halvparten av de ansatte heltid. Dette innebærer blant annet at brukerne av kommunens tjenester møter mange ulike ansatte hver dag. Ansatte som har små stillingsprosenter, står uten de samme rettighetene som andre arbeidstakere. De får ikke fulle pensjonsrettigheter, og de har mindre mulighet til å ta opp lån og planlegge fremtiden og fritiden sin.

– Det har vært vanlig å snakke om frivillig og ufrivillig deltid. Vi ønsker å gå bort fra dette skillet, fordi uavhengig av om deltid er frivillig eller ikke, har det de samme konsekvensene når det gjelder tjenestene vi leverer og ansattes arbeidslivsrettigheter, sier prosjektleder for prosjekt heltidskultur, Sissel Røynstrand.

Stort behov for arbeidskraft og kompetanse

Stavanger kommune står ovenfor store bemanningsutfordringer i årene som kommer. I 2040 vil kommunen mangle 1800 helse- og omsorgsarbeidere viser framskrivinger.

 – Vi vil ikke klare å rekruttere så mange nye ansatte, så vi må finne nye måter å organisere arbeidet på, slik at flere kan øke stillingsbrøken sin og stå i full jobb lengre, sier direktør for økonomi og organisasjon, Kjartan Møller.

Forskningen viser også at heltid lønner seg.

 – En virksomhet som satser på heltidskultur har lettere for å trekke til seg kompetent arbeidskraft og beholde den. Heltid gjør det lettere å utvikle gode fagmiljøer og å tilby tjenester av god kvalitet, sier Fafo-forsker Leif E. Moland, som har forsket på heltidskultur i en årrekke.

Flere har fått det til

Flere kommuner i Norge har jobbet med å skape heltidskultur i mange år, og budskapet er klart: det er mulig, men det tar tid.

 – Å skape en heltidskultur handler ikke bare om organisering av turnus, nye arbeidstidsordninger eller andre tiltak, men også om holdninger, forankring, kultur og normer, sier Martin Ytreland, enhetsleder i Midt-Telemark kommune.

Midt-Telemark opplevde både lavere sykefravær, bedre omdømme og mer fornøyde ansatte og brukere etter at de begynte å jobbe med heltidskultur.

Kjartan Møller

direktør for økonomi og organisasjon

Mobil:
900 80 756
E-post:
kjartan.moller@stavanger.kommune.no