PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Forskning på basseng og klor

Vil delta i forskning på mulige helseplager ved skolebasseng

Mens Stavanger kommune jobber for fullt med å løse utfordringene der ansatte opplever helseplager som kan være knyttet til bassenget ved Vardeneset skole, ber de også om å bli gjenstand for nasjonal forskning på området.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) arbeider med å sette nasjonale grenseverdier for trikloramin i luften i svømme- og badeanlegg. Trikloramin er en klorforbindelser som dannes når klor i basseng kommer i kontakt med for eksempel svette og urin. Når forbindelsen sprer seg i luften og de som oppholder seg i svømmehallen blir eksponert, kan de oppleve irritasjon i øyne og luftveier.

Kommunen har mange skolebasseng. En naturlig konsekvens av at de blir mye brukt, er at det oppstår trikloramin. Kommunen tar jevnlig prøver av vannkvaliteten, men det har vært mindre oppmerksomhet rundt luftkvaliteten i bassengrommene, og til nå har det manglet nasjonale grenseverdier på trikloramin i luften.

Vil bli forsket på

Nå henvender kommunen seg til STAMI for å tilby seg å bli forsket på, både for å bidra med data som både kan gi innsikt til forskningsmiljøet, og ikke minst for selv å tilegne seg verdifull informasjon.

– For oss hadde det vært svært nyttig å få forsket på dette, og da også på om det skjer spredning til andre skolelokaler, sier rådgiver Monika Eie eiendomsavdelingen i Stavanger kommune.

Han ser på bassenget med Vardeneset skole som et naturlig sted å starte, men vil gjerne få frem data ved flere av kommunens bassenger, uten at det er noe som til nå tilsier at det er helseskadelige konsentrasjoner av klorforbindelser i luften rundt om i anleggene.

Trenger grenseverdier

STAMI melder at deres nordiske ekspertgruppe har foreslått en grenseverdi som tilsvarer 0,2 mg per kubikkmeter luft ved stasjonær prøvetaking i et bassengmiljø. Målinger blant annet i Sverige har gitt resultater på 0,15-0,65 mg pr kubikkmeter i folkebad og skoleanlegg.

– Får vi bidra med målinger her i kommunen, kan vi i samråd med forskerne få satt grenseverdier og utarbeide retningslinjer for bassengdriften. Vi får også verdifulle data for å prioritere nødvendige byggetekniske utbedringer. Ingenting er bedre enn om forskning i Stavanger også kan gi andre kommuner innsikt på området, sier Eie.

Ved Vardenes skole har kommunen arbeidet med tiltak for å bedre luftkvaliteten i skolelokaler nær bassengrommet siden i fjor høst. Målinger i vannet og på overflater har vist normale verdier.

Basseng tømt og stengt

Jobben med mer å finne årsakene til de opplevde helseplagene fortsetter utover våren. Det er byttet defekte spjeld i ventilasjonen og montert avtrekk direkte ut fra teknisk rom. Den tekniske tilstanden til ventilasjonsanlegget blir grundig undersøkt i vinterferien.

Bygget blir åpnet igjen når tiltakene som må til er gjennomført, og rektor, verneombud og tillitsvalgte opplever godt nok inneklima.

Bassenget ved skolen er stengt og vil være tømt for vann ut skoleåret.

Kommunen starter også å logge luftkvaliteten i klasserom i etasjen over bassenget. Samtidig blir det satt ut måleutstyr som logger kloridinnhold i luft over tid, og sammenligner resultatene med målinger når bassenget på skolen settes i midlertidig drift igjen i sommer.