PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Fortsatt lav skattevekst i Stavanger

Fortsatt lav skattevekst i Stavanger

Stavanger kommune har fortsatt en svak vekst i skatteinntektene. Etter juli er skatteveksten i Stavanger på 0,5 %.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

-Dette er noe bedret siden mai og juni og skyldes blant annet at forskuddsskatt for 2. termin ble flyttet fra 15. mai til 15. juli, sier Hilde Vikan, økonomisjef i Stavanger kommune.

Den samlede skatteinntekten i år er svært usikker på grunn av koronasituasjonen, og det er derfor lagt til grunn en reduksjon på 3,8 % ved utgangen av året.

Fortsatt høy arbeidsledighet

Arbeidsledigheten har hatt store svingninger i løpet av få måneder. Selv om den er på vei nedover nå, har Stavanger fortsatt den nest høyeste ledigheten i Rogaland med 5,6 % etter juli, kun Sola har høyere ledighet med 5,8 %. Landet har en arbeidsledighet på 4,9 %.

Hvis vi i tillegg får økt utflytting i kommunen i år fordi folk får jobb andre steder, vil det føre til betydelig lavere skatteinntekt neste år.

Grav som viser skattevekst per juli 2020
Samlet skattevekst per juli 2020

Kommunens skatteinntekt kort forklart

Kommunesektoren finansieres i stor grad gjennom frie inntekter, det vil si rammetilskudd og skatteinntekter. Det aller meste av kommunenes skatteinntekter kommer i form av inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteytere.

Samlet utgjør disse inntektene om lag tre fjerdedeler av kommunesektorens samlede inntekter. Hvor mye skatteinntektene skal utgjøre av kommunesektorens inntekter er en politisk beslutning som tas av Stortinget. I dag er målet at skatt inkludert eiendomsskatt skal utgjøre ca 40 %. Her kan du lese mer om hva kommunenes skatteinntekter består av.

 

Kontaktperson for media

Økonomisjef Hilde Vikan, mobil: 917 72 433