PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Full wifi-dekning i alle sykehjem

Full wifi-dekning i alle sykehjem

Endelig kan beboere, besøkende og ansatte i kommunens sykehjem glede seg over full wifi-dekning. Utrullingen av trådløst nettverk er del av kommunens plan for omsorgsbygg (2019-2034) og er nødvendig for å kunne ta i bruk ny velferdsteknologi i tjenesten.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

– Det er gledelig at vi nå har full wifi-dekning i alle sykehjemmene våre. Det er viktig for brukere og pårørende som ønsker å benytte PC eller nettbrett under opphold på sykehjemmet. I tillegg er det viktig for at vi skal kunne ta i bruk nye pasientvarslingsanlegg og de mange nye velferdsteknologiske hjelpemidlene som etter hvert kommer på markedet, sier direktør for helse og velferd, Eli Karin Fosse.

Stort løft og viktig satsning
Det har vært wifi-tilgang i sykehjem også tidligere, men tilgangen har ikke vært god nok. Dekningen har ofte vært begrenset til fellesområder og kontorer og det har sjelden vært dekning inne på rommene til beboerne. I kommunens handlings- og økonomiplan (HØP 2021-2024) ble det satt av en ramme på 15 millioner kroner til arbeidet med å få på plass et tilfredsstillende trådløst nettverk i kommunens sykehjem og bofellesskap.

– Velferdsteknologiske løsninger som medisindispensere, fallalarm, dørsensorer, mobil trygghetsalarm og annen smarthusteknologi vil i stor grad kreve trådløst nettverk. At vi nå har fått dette på plass i kommunens sykehjem, skaper mer frihet og legger grunnlaget for at vi kan levere tjenester på en mer innovativ måte, sier IT-sjef, Stein Ivar Rødland.

Økt bruk av velferdsteknologi
For Stavanger kommune er det et mål å øke bruken av kjente velferdsteknologiske løsninger som kan gi en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og omsorgspersonale. Dette gjelder både i sykehjem, bofellesskap og private hjem. Når bruken av velferdsteknologiske løsninger øker, forventer kommunen effekter knyttet til mer fleksibilitet i leveransen av tjenester og frigjøring av tid for personale.

– Innen utgangen av 2022 skal også alle kommunens bofellesskap ha full wifi-dekning. Da kan også de ta i bruk digitale verktøy og ny velferdsteknologi etter hvert som den blir tilgjengelig. Dette blir et stort løft for tjenesten, sier Fosse.

Kontaktpersoner for media:
Direktør for helse og velferd, Eli Karin Fosse, mobil: 992 98 461. 
IT-sjef, Stein Ivar Rødland, mobil: 970 57 648.