PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Gir 4,3 millioner til næringsutvikling

Gir 4,3 millioner til næringsutvikling

26 prosjekter mottar til sammen 4,3 millioner kroner i støtte til næringsutvikling fra Stavanger kommune. Her kan du se hvem som får støtte.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Flyfoto bybrua hele Stavanger, jpg

Stavanger kommune har som mål å bidra til å skape enda flere spennende og bærekraftige arbeidsplasser, og deler ut 2,055 millioner i støtte til næringsutvikling, i tillegg tildeles midler fra Stavanger kommunes vekstfond, og gjennom administrative tildelinger.

Stavanger kommune deler ut støtte til næringsutvikling for å  oppmuntre til utvikling og etablering av prosjekter som kan bidra til verdiskapning, arbeidsplasser og omstilling i næringslivet.  

Kommunen har vedtatt å tildele 1,28 millioner kroner til to prosjekter fra Stavanger kommunes vekstfond. Dette er større prosjekter på strategiske satsninger med formål om å skape og bevare arbeidsplasser, legge til rette for næringsutvikling, og bidra til å skape en smartere og mer bærekraftig kommune. 

Tildelingene ble vedtatt av formannskapet torsdag 13. juni 2024.   

I tillegg har næringsavdelingen besluttet å tildele totalt 0,955 millioner kroner til 14 prosjekter gjennom administrative tildelinger. Dette betyr at tildelingene er under 100 000 kroner per søker.   

Kriterier og kategorier for tildeling

Kriteriet for å motta støtte i alle kategoriene er at prosjektene har betydning for flere aktører i en bransje, eller at de er et løft for det regionale økosystemet for innovasjon og entreprenørskap. Regionen skal jobbe videre for å være best i landet på konkurransekraft, verdiskapning og grønn omstilling. 

Bedriftene som får støtte, deles inn i tre kategorier: 

  • Etablering av nettverk, møteplasser og styrking av økosystem for gründere. 
  • Utvikling av testfasiliteter, visningssenter og produksjonslokaler 
  • Arrangementer, konferanser og andre attraktivitetsfremmende tiltak for regionen 

Disse har fått støtte våren 2024 

Energy Transition Norway AS – nord-europeisk klyngesamarbeid  

Teal AS – innovasjonsnettverket for veksthusnæringen 

Gladmat AS – Food and fun 2025 

Kuyashii AS – hvordan drive bærekraftig restaurant 

Region Stavanger – internasjonal satsing på helårsturisme til Stavanger-regionen og Rogaland 

Teal AS – internasjonal veksthuskonferanse – What's Growing 

Det Norske Måltid AS 

Nordic Edge AS – reklamefilm om regionens innovasjonskraft 

Innovation Dock AS – transatlantisk økosystem for gründere 

Validé AS – forretningsutviklerprogram for tidligfase og vekstbedrifter 

Vekstfondtildelinger

Validé AS - Validé Invest III - PreSåkorn fond for utvikling og vekst av regionens beste oppstartselskaper  

Slingshot AS, Slingshot skaleringsprogram 

Administrative tildelinger

Energy Transition Norway AS – Hva skal til for å få lønnsomhet i energiomstillingen?

Energigass Norge - Konsekvenser for Rogaland av forbud mot bruk av fossil gass, og muligheter for import av biogass 

Næringsforeningen i Stavanger-Regionen – Bærekraftskonferansen Pioner 2024 

Connect BAN Rogaland – Connect BAN Rogaland 

Tomatådi AS – Utvikling av markedskanal for lokalmatprodusenter,  

Norske kokkers landsforening – ASKO servering norgescup 

Ryklame AS - Næringsutvikling i øyriket 

Norsk korrosjonsteknisk forening - Eurocorr 2025 

Sammen om en jobb - Flerkulturelle møteplasser gjennom mentorprogrammet «Sammen om en jobb» 

Rogaland idrettskrets - Forprosjekt Sportscamp Norway 

Stinger Technology AS – TAC challenge 

Nordic Edge AS - Støtte: Delegasjon fra Kyiv til Nordic Edge Expo  

Stiftelsen Offshore Northern Seas – OTC Houston 2024 

Nordic DX – Forprosjekt - Bærekraftig samhandling for effektivisering av triageprosesser i kommunalhelsetjenesten 

Lars Martin Sætre Helgeland

Lars Martin Sætre Helgeland

rådgiver

Mobil:
934 55 659
E-post:
lars.martin.saetre.helgeland@stavanger.kommune.no