PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Handlings- og økonomiplan 2023-2026: En usikker fremtid

Handlings- og økonomiplan 2023-2026: En usikker fremtid

Stavanger kommune skal levere tjenester for 13 milliarder kroner til 146 000 innbyggere i 2023.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Mann på scene

Kommunedirektør Per Kristian Vareide legger frem forslag til Handlings- og økonomiplan 2023-2026

– Stavanger har et solid økonomisk fundament, men usikkerheten setter preg på framtidsutsiktene. Vi trenger kloke og gode beslutninger i årene som kommer, og en organisasjon som kan omstille seg, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide.

Selv om den økonomiske situasjonen er god på kort sikt, vil det fremover måtte tas grep. Det vil i fremtiden ikke være nok penger eller ansatte til å ta vare på det høye antallet eldre innbyggere som vil trenge tjenester fra kommunen. Vi må derfor tenke nytt rundt hvordan kommunen skal levere disse tjenestene.

Kjøper boliger for 400 millioner

Kommunen skal sørge for egnede boliger i alle livsfaser, i varierte og trygge bomiljø, slik at innbyggerne kan bo hjemme og ha et godt liv lengst mulig. Derfor skal kommunen kjøpe boliger for 400 millioner kroner de neste fire årene. 

Styrker skolehelsetjenesten og PPT

For at barn og ungdom skal ha gode hverdagsliv, er det viktig at laget rundt barnet forebygger psykisk og fysisk uhelse og forhindrer utenforskap og frafall fra skole. Derfor styrkes skolehelsetjenesten og PPT i dette budsjettet.

Store internasjonale kriser påvirker både kommunen og innbyggerne i Stavanger. Stigende priser og renteoppgang legger press på økonomien vår. Russlands invasjon av Ukraina og den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig påvirker sikkerheten og forsterker den økonomiske krisen.

Koronapandemien viste at Stavanger kommune har en handlekraftig organisasjon som, selv i tider med store omveltninger, kan levere de tjenestene innbyggerne har krav på og trenger. Kommunedirektøren har derfor troen på at det er mulig å få til den omstillingen som vil kreves av oss, gjennom godt samarbeid mellom politikk, ledelse og ansatte.

Handlings- og økonomiplan 2023-2026 kan leses i sin helhet her.

Last ned kommunedirektørens og direktørenes presentasjoner her.

Rådmann Per Kristian Vareide, jpg

Kommunedirektøren

Kommunedirektør Per Kristian Vareide er den øverste administrative lederen i kommunen.
Kommunedirektøren har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen.

Mobil:
930 12 291
Telefon:
51 50 71 05
E-post:
per.kristian.vareide@stavanger.kommune.no

Kjartan Møller

direktør for økonomi og organisasjon

Mobil:
900 80 756
E-post:
kjartan.moller@stavanger.kommune.no