PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Helse- og velferdskontorer slås sammen

Helse- og velferdskontorer slås sammen

De fire helse- og velferdskontorene (HVK-ene) i Stavanger kommune er i ferd med å bli slått sammen til to.

Bilde av en stor bygning, Lagårdsveien 80.

Helse- og velferdskontor Sør flytter inn i Lagårdsveien 80 i november.

Hundvåg og Storhaug HVK og Hillevåg og Hinna HVK blir til helse- og velferdskontor sør, og får nye lokaler i Lagårdsveien 80. Byfjord HVK og Madla HVK blir til helse og velferdskontor nord, og skal samles i Byfjordparken 15. Innflyttingen i nye lokaler vil etter planen skje i november.

Styrker evnen til å levere gode tjenester 

Prosessen med sammenslåing av virksomhetene har allerede kommet langt. Nye virksomhetsledere og avdelingsledere er tilsatt.

- Formålet med sammenslåingen er å organisere helse- og velferdskontorene på en måte som styrker evnen til å levere tjenester av god kvalitet, med de ressursene kontorene har i dag, sier prosjektleder Eli Karin Fosse.

Mer helhetlige og koordinerte tjenester 

Ved å samle fire HVK-er til to større enheter, skal brukerne kunne få mer helhetlige og koordinerte tjenester av samme kvalitet og nivå, uavhengig av hvor i kommunen du bor. At antall komplekse og sammensatte saker øker, er også medvirkende til omorganiseringen. Det krever nytenkning om hvordan tjenestene leveres. Kontorene skal ha tre avdelinger hver; en helseavdeling, en velferdsavdeling og en avdeling for koordinerende enhet.

- At fagmiljøene går fra fire til to kontorer gjør også at hvert av kontorene blir mer robuste, fremholder Eli Karin Fosse.

Sammenslåingen er godt i gang

I praksis er sammenslåingen av kontorene godt i gang. Den fysiske sammenslåingen og dermed også realisering av nye arbeidsprosesser gjenstår. Det har tatt tid å finne lokaler som er tilstrekkelig store og i tillegg sentrale. HVK sør og HVK nord vil ha til sammen nesten 120 ansatte.

- Vi er svært fornøyde med at Stavanger kommune nå har undertegnet leiekontraktene for to gode lokaler, slik at vi kan planlegge flytting. Det har vært utfordrende for lederne å pendle mellom to kontorer, sier Eli Karin Fosse.

Brukerne av kommunens helse- og velferdstjenester vil først og fremst merke sammenslåingen når skal møte opp fysisk. Den største forskjellen ellers med to store kontorer er at koordineringsfunksjonen blir tydeliggjort ved å bli en egen avdeling.

Kontaktperson for medier, prosjektleder Eli Karin Fosse, 992 98 461.