PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Inkasso og kommuneplan i kommunestyret

Inkasso og kommuneplan i kommunestyret

Stavanger kommunestyre har møte mandag 20. juni klokken 11.00 i Stavanger konserthus. Se møtet direkte på nett-tv.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Det siste politiske møtet før sommeren står for døren. Her er noen av sakene som blir behandlet mandag:

Kommunal inkasso

Kommunestyret skal blant annet ta stilling til om Stavanger kommune skal innføre kommunal inkasso i egenregi eller om dagens praksis skal fortsette, med en kombinasjon av ekstern inkasso og kommunal oppfølging av utestående krav.

Handlingsplan klima og miljø 2022 – 2026

Handlingsplanen for kommunens klima- og miljøplan har vært på høring hos organisasjoner som har vært involvert i innspillsrunden og kommunedelsutvalgene. Et omfattende tverrfaglig arbeid og innspillmøter har resultert i en plan som kommunedirektøren mener vil være et godt verktøy for å nå målene i klima- og miljøplanen.

Kommuneplanens arealdel til førstegangsbehandling

Nå nærmer det seg høring av kommuneplanens arealdel, som legger føringer for hvordan Stavanger skal utvikle arealene i årene framover. Planen ble lagt fram for kommunalutvalget og utvalg for by- og samfunnsplanlegging i mai. Nå behandles den i kommunestyret, før den legges ut på høring i sommer. Høringsfristen blir utpå høsten, avhengig av den politiske behandlingen.

Spørsmål og interpellasjoner

Leif Arne Moi Nilsen (FrP) har meldt inn spørsmål om valg av leverandører til renoveringen av rådhuset.

Kommunestyret skal også behandle en interpellasjon om utviding av strømnett fra Henrik Halleland (KrF) og Anne Kristin Bruns (KrF).

Møtet er åpent for publikum og strømmes også direkte på kommunens Facebook.

Dag Mossige (Ap)

Dag Mossige (Ap)

Se verv. 

Mobil:
415 18 623
E-post:
dag.mossige@stavanger.kommune.no