PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Kommunaldepartementet gir Stavanger god økonomikarakter

Kommunaldepartementet gir Stavanger god økonomikarakter

Et teknisk forhold ved Stavanger kommunes budsjett og økonomiplan har skapt usikkerhet. Kommunaldepartementet slår nå fast at Stavanger har god kontroll på økonomien.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Usikkerheten oppsto i forbindelse med årets behandling av budsjett og økonomiplan. Det er vanlig rutine at kommunene i etterkant av vedtak av budsjett og økonomiplan sender disse til statsforvalteren for statlig kontroll.

Statsforvalteren varslet Stavanger i februar 2024 om at et konkret teknisk forhold ved budsjettet og økonomiplanen, et såkalt «ufordelt innsparingskrav», etter statsforvalterens foreløpige vurdering kunne gi grunnlag for at statsforvalteren måtte sende melding til kommunaldepartementet om vurdering av innmelding i ROBEK-registeret.

- Vi skjønner at dette kan skape forvirring, men dette er rene teknikaliteter. Både Statsforvalteren og departementet konkluderte med at det åpenbart ikke foreligger grunner for å melde Stavanger inn i ROBEK, sier økonomisjef Marianne Sigurdsen Schwerdt.

Innsparingskrav
Statsforvalterens vurdering av dokumentene skjer i henhold til detaljerte retningslinjer fra kommunaldepartementet. Disse retningslinjene tilsa at budsjettet, på grunn av den budsjettekniske oppstillingen av et innsparingskrav, skulle forstås som om det var vedtatt med «merforbruk» – altså at budsjettet ikke var balansert. Statsforvalteren var da forpliktet til å melde budsjettet inn til departementet.

- Statsforvalteren antok samtidig at Stavanger kommunes økonomiske situasjon var slik at det åpenbart ikke var grunn til å melde kommunen inn i ROBEK og anmodet derfor om at det ble oversendt informasjon om dette, sier Schwerdt.

Både statsforvalteren og Stavanger kommune mente på dette tidspunkt at innsyn i saks-dokumenter rundt den pågående vurderingen kunne gi et direkte misvisende bilde av saken og derigjennom skade klare samfunnsmessige eller private interesser, spesielt i forhold til kommunens finansforvaltning. Saksdokumentene ble derfor unntatt offentlighet frem til departementet hadde gjennomført sin vurdering.

- Vi ble i går, 04. mars, muntlig orientert om at departementet har konkludert med at det ikke er grunnlag for å melde Stavanger kommune inn i ROBEK, sier Schwerdt.

Marianne Sigurdsen Schwerdt

Økonomisjef

Mobil:
920 35 649
Telefon:
51 50 72 03
E-post:
marianne.sigurdsen.schwerdt@stavanger.kommune.no

Kjartan Møller

direktør for økonomi og organisasjon

Mobil:
900 80 756
E-post:
kjartan.moller@stavanger.kommune.no