PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Nyheter
 3. Kommunestyret plusset på flere millioner

Kommunestyret plusset på flere millioner

I det siste kommunestyremøtet før sommeren plusset flertallet på flere millioner i forhold til kommunedirektørens forslag. Trygghetsalarmer, fyrverkeri, blomster og ekstra kulturmidler var blant tilleggene.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Kommunestyret i Stavanger. Møte mandag 21.02.2022 i Stavanger konserthus. Foto: Carina Johansen.

Kommunestyret i Stavanger 2019-2023. Foto: Carina Johansen.

Kommunestyret behandlet tertialrapporten i sitt møte 20. juni, og kommunedirektøren påpekte i sin sak at første tertial har vært preget av ekstraordinære hendelser og økt beredskap – først da pandemien nådde sin smittetopp i februar og deretter av de omfattende konsekvensene av Russlands invasjon av Ukraina.

Økte inntekter, men også flere utgifter

Inntektene til kommunen forventes å øke med til sammen 260 millioner kroner ved årets slutt. Dette skyldes blant annet høyere inntekter fra skatt. Det er forventet 475 millioner kroner i merutgifter blant annet knyttet til høyere lønns- og prisvekst, høyt sykefravær og overtidsavtalen knyttet til koronapandemien.

Det stemmes i kommunestyret i Stavanger. Foto: Carina Johansen.
Det stemmes i kommunestyret i Stavanger. Foto: Carina Johansen.

Penger til lærebøker og bioenergi

Kommunedirektørens forslag om å sette av 33 millioner kroner til innkjøp av nye lærebøker ble vedtatt av kommunestyret. Det samme ble forslaget om å gå inn med 5 millioner kroner i aksjekapital i Bioenergi Finnøy AS.

Trygghetsalarmer og fyrverkeri

Flertallet i kommunestyret, Ap, FP, MDG, SV, Rødt og Sp, vedtok flere tillegg til kommunedirektørens forslag:

 • 30 millioner kroner blir satt av til å kjøpe kommunale boliger på Midjord.
 • Gratis trygghetsalarmer. 6 millioner kroner.
 • Beløpene til idrettsstipend blir økt til 20 000 kroner per stipend.
 • Det etableres felles offentlig fyrverkeri i kommunedelene Finnøy og Rennesøy fra årsskiftet. 263.000 kroner ble satt av til dette.
 • Det blir etablert en ekstraordinær søknadsordning for kompetanseutvikling til kulturaktører. 200.000 kroner ble satt av til dette for 2022.
 • Fem millioner kroner ble satt av til å finansiere et pågående heltidskulturprosjekt.
 • Kommunedelsutvalgene får 500.000 kroner ekstra samlet til å støtte lokale initiativ.
 • Det blir satt av 1 million kroner ekstra til planting av blomster og trær i Stavanger sentrum.

Les hele saken | Les hele protokollen fra møtet

Se hele debatten

 

Dag Mossige (Ap)

Dag Mossige (Ap)

Se verv. 

Mobil:
415 18 623
E-post:
dag.mossige@stavanger.kommune.no