PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Koronapandemien koster over 200 millioner kroner i Stavanger

Koronapandemien koster over 200 millioner kroner

Covid-19 preger Stavanger kommune på mange områder, og det påvirker både inntektene og kostnadene i stor grad. Statlige tiltak bidrar til å dekke en del av kommunens kostnader knyttet til koronapandemien, men ikke fullt ut. Dette gjør at anslaget for netto driftsresultat reduseres til 0,5%.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Det arbeides målrettet for at kommunen kan opprettholde så normal drift som mulig, og samtidig redusere risikoen for at koronaviruset spres. Det krever også mye av medarbeidere i skoler, barnehager, helsetjenesten og andre områder der vi møter våre innbyggere. I tillegg er det mange som arbeider med testing, smittesporing, beredskap og planlegging av hvordan vi i Stavanger kan håndtere en pågående pandemi. Med stor sannsynlighet vil kostnadene bli over 200 millioner kroner i 2020.

Kommunedirektøren vil i fremleggelsen av årets andre tertialrapport foreslå hvordan de store kostnadene kommunen har i håndteringen av koronapandemien kan dekkes inn. Det er viktig at budsjettene gjøres realistiske. 

tertialrapport.stavanger.kommune.no

En stor del av den forventede utgiftsøkningen kan knyttes direkte til håndteringen av koronapandemien. Dette er utgifter som inkluderer luftveislegevakt, prøvetakingstelt, koronatelefon og kjøp av smittevernsutstyr og medisinsk materiell.

- Det er ennå stor usikkerhet knyttet til hvor lenge pandemien vil vare, og om vi vil få større, lokale utbrudd sier kommunedirektør Per Kristian Vareide. Vi må justere for det vi kjenner til.

- Innbyggernes inntekter, altså skattegrunnlaget for Stavanger kommune, har hittil i år blitt trygget gjennom statlige trygdeordninger og koronatiltak for næringslivet. Dette har foreløpig gjort at den økte arbeidsledigheten ikke har gitt et så stort fall i skatteinntekter som opprinnelig fryktet, fortsetter Vareide.

Styrkingen av tjenesteområdenes budsjetter finansieres gjennom økt skatteanslag, tilskudd fra staten og reduserte pensjonsutgifter. I tillegg brukes de 95 millioner kronene som ble avsatt til fond i forrige tertialrapportering.

Dette gir et ventet netto driftsresultat for kommunen på 0,5 prosent i 2020. Dette er lavere enn det langsiktige målet på minst 2 prosent. På sikt er dette målet viktig å nå slik at kommunen har råd til fremtidige investeringer, uten å måtte øke gjelden sin over det som er bærekraftig.

- Kommunen må være forberedt på å videreføre testkapasitet og øvrige smitteverntiltak langt ut i 2021. Langtidseffektene for kommuneøkonomien er langt fra avklart, avslutter Vareide.

Kontaktperson

Økonomisjef Hilde Vikan, tlf: 91772433