PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Mot en mer normal hverdag

2. tertial 2021: Mot en mer normal hverdag

Stavanger kommune har også i 2021 vært preget av perioder med høyt smittetrykk. De høye smittetallene ved starten av nytt barnehage- og skoleår må ses i sammenheng med massetesting og mindre inngripende smitteverntiltak.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

– Det er nå tendenser til at smitten flater ut som følge av økt vaksinering av befolkningen. Stavanger kommune har per 2. tertial vaksinert 67,6 % av hele befolkningen med minst én dose. Antall sykehusinnleggelser har vært lavt sammenlignet med tidligere perioder med tilsvarende høy smittespredning. Dette bekrefter at vaksinen fungerer og er veien ut av pandemien, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide.

Koronakostnadene er foreløpig ikke fullfinansierte

Oppdaterte prognoser for året viser at Stavanger kan få koronakostnader for om lag 224 millioner kroner. Staten har så langt bidratt med 198 millioner. Det er signalisert en ytterligere skjønnstildeling i november/desember 2021.   

Økning i både inntekter og utgifter

Inntektene til kommunen forventes å øke med til sammen 122 millioner kroner ved årets slutt. Dette skyldes blant annet høyere frie inntekter (skatt og rammetilskudd) og andre inntekter fra staten.

Driftsutgiftene forventes å øke med 124 millioner kroner i 2021. En betydelig andel gjelder koronarelaterte utgifter, men også innenfor ordinær drift forventes det et merforbruk i 2021. Dette gjelder spesielt energiutgifter og tjenester innenfor helse og velferd.

Lavere arbeidsledighet  

Arbeidsledigheten har fortsatt å synke over sommeren etter hvert som flere har blitt vaksinert og smitteverntiltak er fjernet. I Stavanger var andelen helt ledige 3,2 prosent ved utgangen av august. Dette var høyest i fylket, hvor andelen helt ledige var 2,6 prosent. Samlet for landet var andelen 2,7 prosent.  

Pandemien påvirker fraværet 

Det er fortsatt viktig at ansatte med luftveisplager har lav terskel for å holde seg hjemme under koronapandemien, og dette påvirker sykefraværet.  Sykefraværet i Stavanger kommune var per 2. tertial på 8,6 prosent, noe som tilsvarer en økning på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. Måltallet for samlet sykefravær i kommunen er 6 prosent.   

Beveger oss mot en mer normal hverdag 

Massevaksinasjonen av befolkningen går mot slutten, og vi beveger oss mot en mer normal hverdag, om enn med økt beredskap. Dette innebærer at innbyggerne i mindre grad vil merke koronapandemien fremover. For Stavanger kommune vil det innebære å gå fra stadig endrede tiltaksnivå, til en mer ordinær drift i tjenestetilbudet. 

  – Samtidig som hverdagen og tjenestetilbudet normaliseres, skal kommunen fortsette å overvåke pandemien sammen med sentrale myndigheter, forsikrer kommunedirektør Vareide.

Les hele tertialrapporten her

---

Kontaktpersoner for media:

Kommunedirektør Per Kristian Vareide, mobil 93012291
Direktør økonomi og organisasjon Kjartan C. Møller 90080756