PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Nå er Stavanger kommunes kunstsamling på nett

Nå er Stavanger kommunes kunstsamling på nett

Kommunens kunstsamling finnes over hele byen, både inne og ute i byens offentlige rom. Samlingen består av omtrent 1500 verk, og nå har den blitt mer tilgjengelig!

Rådgiver i kulturavdelingen, Maren Skoie, er godt fornøyd med at kommunens kunstsamling nå kan nytes i både analog og digital utgave.

Rådgiver i kulturavdelingen, Maren Skoie, er godt fornøyd med at kommunens kunstsamling nå kan nytes i både analog og digital utgave.

Samlingen rommer et bredt spekter av kunstneriske medier og uttrykk, billedkunst, skulpturer og installasjoner. Nå kan du utforske store deler av samlingen. Du kan også benytte søkefeltene for å skreddersy ditt eget dypdykk i samlingen.

Sjekk samlingen her:
NKDB - Stavanger kommune

I mange av kommunens bygg og i byens offentlige rom finnes det kunstverk som eies av Stavanger kommune. Det finnes kommunalt eid kunst blant annet på skoler, sykehjem, kontorbygg og i byens parker og uterom. Samlingen består av uttrykk, som maleri, grafikk, skulptur, foto, videoverk og relasjonelle verk.

– Kunsten treffer et stort og sammensatt publikum, og beriker omgivelsene våre der dagliglivet utspiller seg. Gjennom kunsten og dens tidsånd rettes oppmerksomhet mot spørsmål som berører demokrati, visjoner, normer, kunstens verdi og politiske vurderinger i samfunnet vårt, sier konstituert kultursjef Anne Torill Stensberg.

 

Natasja Askelund sitt kunstprosjekt til Hetlandshallen
Kommunens kunstsamling rommer over 1500 verk. Her ser vi Natasja Askelund sitt kunstprosjekt til Hetlandshallen der Kenneth Varpe var kunstkonsulent.

Stavanger kommunes kunstsamling tilhører alle

Arbeidet med kunstbasen er et pågående arbeid, med mål om å bygge en samlet oversikt over det kommunen eier av kunst. Oversikten er ikke fullstendig helt enda og kunstdatabasen vil derfor bli utvidet med flere kunstverk, tekst og bilder over tid, - et pågående arbeid som vi får god hjelp til å gjennomføre.

Rådgiver Maren Skoie forteller at samlingen består av omtrent 1500 verk.
Maren Skoie forteller at samlingen består av omtrent 1500 verk.

Mye av kunsten kan du se når du besøker offentlige bygg, men ikke alt henger på steder som er tilgjengelig for alle. Ved å vise fram kommunens kunstverk i en åpen og søkbar database, åpnes hele samlingen opp for alle. På den måten ønsker Stavanger kommune at alle som er interessert, skal kunne se hva kommunen eier av kunst.

Viktig samling

– Å ha en oversikt over Stavanger kommunes kunstsamling, er viktig for å sikre ansvarlig forvaltning av fellesskapets verdier. Ved å bygge en samlet oversikt åpen for alle, øker vi også kunnskapen om kunst i Stavanger. Slik blir det enklere å ta vare på våre felles kunstverk for ettertiden, sier rådgiver Maren Skoie i kulturavdelingen. 

Forresten: Vi rehabiliterer jevnlig kunsten. Se gjerne mer om pågående rehabiliteringsprosjekt av kunst i uterom. Og så kan dere også se at vi har satt ut nye skilt som forklarer hva som skjer: 

Nye skilt er satt opp for å vise når kunstverk er hentet inn for rehabilitering
Nye skilt er satt opp for å vise når kunstverk er hentet inn for rehabilitering

Kulturavdelingen har som Stavanger kommunes fagavdeling for kunst ansvar for å forvalte Stavanger kommunes kunstsamling. Arbeidet med kunstdatabasen er en viktig del av dette.

Konstituert kultursjef Anne Torill Stensberg

Anne Torill Stensberg

Konstituert kultursjef

Mobil:
992 54 939
Telefon:
51 91 24 50
E-post:
anne.torill.stensberg@solvberget.no

Maren Skoie

rådgiver

Visuell kunst, Stavanger kommunes kunstsamling, kunst i offentlige rom

Mobil:
402 03 354
Telefon:
51 50 71 66
E-post:
maren.skoie@stavanger.kommune.no

Inger S. Bjerga

rådgiver 

Fagansvarlig for kunst i offentlig rom og Stavanger kommunes kunstutvalg

Mobil:
416 99 734
Telefon:
51 50 72 72
E-post:
ibjerga@stavanger.kommune.no