PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Nå starter omstillingsarbeidet for alvor

Nå starter omstillingsarbeidet for alvor

Oppgavene øker, forventningene stiger, kravene blir flere, inntektene synker og veksten i antall eldre blir sterkere enn veksten blant innbyggerne i yrkesaktiv alder framover. Nå staker kommunedirektør Per Kristian Vareide ut kursen for omstillingsarbeidet.

Kommunedirektør Per Kristian Vareide minner om at vi må endre måten vi driver Stavanger kommune på framover.

Same procedure? Kommunedirektør Per Kristian Vareide minner om at vi må endre måten vi driver Stavanger kommune på framover.

– Vi må endre måten vi driver Stavanger kommune på. Det blir ikke enkelt, men det er mulig og det er nødvendig, sier han.

Stavanger kommune må være forberedt på strammere økonomiske rammer i årene som kommer. Da er budskapet ganske enkelt fra kommunedirektøren:

–  Det betyr at vi må tenke oss om to ganger før vi øker kostnadene, sier Vareide.

Tallenes tale er klar: Allerede i 2024 skal kommunen spare 68 millioner kroner. Dette øker hvert år i fireårsperioden til innsparingskravet er oppe i 383 millioner kroner i 2027.

Utfordringer som krever omstilling

Kommunedirektøren har lagt fram en politisk sak med de overordnede rammene for omstillingsarbeidet. Den har nå blitt behandlet politisk. Saken ble behandlet av partssammensatt utvalg 12. mars, og endelig vedtatt i formannskapet 14. mars.

– Men hvorfor er det så viktig å endre måten vi driver kommunen på?

– Utfordringene er mange og de kommer tett. Demografi og økte krav er to av de største. Veksten i antall eldre blir sterkere enn veksten blant innbyggere i yrkesaktiv alder framover. Befolkningen i aldersgruppen over 80 år vil bli doblet de neste 15 årene. Kommunen møter økte krav, behov og forventninger på flere fronter fra innbyggere, brukere, myndigheter og politikk, sier Vareide.

Det siste poenget ble godt illustrert da KS våren 2023 telte opp antall retningslinjer og veiledere som kommunen nå må forholde seg til. Samlet vil disse dokumentene utgjøre en stabel på over to meter og inneholde rundt 400 dokumenter.

Godt drevet

I hver eneste budsjettpresentasjon de siste fem årene har kommunedirektør Per Kristian Vareide understreket at kommunen må jobbe på nye måter.

– Det er samtidig viktig å påpeke at Stavanger er en godt drevet kommune. Det høye tjenestenivået er et tegn på at økonomien i kommunen har vært solid i lang tid. På flere områder leverer vi tjenester som ligger over gjennomsnittet av landets kommuner. I årene som kommer må vi ta stilling til hvilket nivå vi som kommune ønsker at tjenestene våre skal ligge på, sier han.

Det foregår allerede en rekke omstillingstiltak i kommunen. Digitalisering og velferdsteknologi er to av de viktigste stikkordene.

Organisering av omstilling

I saken til politikerne viser kommunedirektøren til tre punkter som blir sentrale i arbeidet:

  • Vurdering av tjenestene; vi skal vurdere tjenestene våre ut fra formåls- og kostnadseffektivitet sett opp mot kommuneplanens samfunnsdel. Ingen tjenester blir unntatt fra vurdering.
  • Reduksjon i driftsutgifter; vi skal gjennomføre kostnadsanalyser med påfølgende innsparingstiltak, utredninger av tjenestenivå med anbefalinger i form av reduksjon, bortfall av tjenester og/eller endring i leveranser og arbeidsprosesser. Teknologi og digitalisering vil være sentrale virkemiddel.
  • Finansforvaltning og inntekter; vi skal gjennomgå gebyrer og brukerbetalinger, se på refusjoner og andre eksterne inntekter, holde investeringsnivået innenfor våre finansielle måltall og vurdere tiltak inkludert risikonivå i finansforvaltningen.

Arbeidet blir drevet framover av et eget omstillingskontor, som skal arbeide tett sammen med tillitsvalgte.

– Et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og organisasjonene er en forutsetning for å lykkes med omstillingsarbeidet, sier Christina Stangeland, som skal lede omstillingsarbeidet.

Formannskapets flertallsvedtak: 


Prinsipper som legges til grunn for innledningen av arbeidet: 

a. Arbeide kunnskapsbasert og gjennomføre endringer i flere trinn ved å identifisere områder for endring, identifisere hvilke tiltak som må gjennomføres, gjennomføre endringsprosessen og realisere effekter. 

b. Endre og fjerne oppgaver før man fjerner stillinger

c. Kostnadsreduksjoner beregnes ut fra alternativkostnaden av å ikke iverksette tiltak. 

d. Redusert bemanning vil i størst mulig grad oppnås gjennom naturlig avgang eller endrede roller/oppgaver. 

e. Sikre godt partssamarbeid i alle trinn i prosessen.

 

Per Kristian Vareide

kommunedirektør

Mobil:
930 12 291
E-post:
per.kristian.vareide@stavanger.kommune.no

Christina Stangeland

Leder for omstillingskontoret

Mobil:
472 54 994
Telefon:
51 50 71 10
E-post:
christina.stangeland@stavanger.kommune.no